ارسال ليست ماليات حقوق در كرج

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج :

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و اقصي نقاط ايران يكي ديگر از خدماتي مي باشد كه ثبت ارقام با بهره مندي از كارشناسان زبده و كار بلد خدمت شما سروران گرامي ارائه مي دهد . ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهر هاي ايران ( ماليات بر حقوق ) از نظر حجم ، ثبات ، كارايي و نيز سهولتي كه در وصل دارد جهت اداره دارايي از اهميت به سزايي بر خوردار مي باشد . ماليات حقوق جزئي از بخش هاي ماليات بر در آمد مي باشد و در رديف ماليات هاي مستقيم قرار دارد و ميزان آن به نسبت در آمد شخص بستگي دارد .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) بر عهده كيست ؟

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و اقصي نقاط ايران ( ماليات حقوق ) بر ذمه كارفرمايان مي باشد . طبق ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره اين ماده جزء ماليات هاي تكليفي محسوب مي شود و بر عهده كارفرمايان محترم مي باشد و پرسنل در قبال پرداخت ماليات حقوق هيچ گونه وظيفه اي ندارند . ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و …  ( ماليات بر حقوق ) جزء ماليات هاي مستقيم ( ق.م.م ) محسوب مي شود و اين بدين معناست كه مستقيما از دارايي و در آمد اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حاصل مي گردد ، مانند ماليات بر در آمد حقوق و ماليات بر دارايي .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) و ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) طبق ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم در آمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ( شخص حقيقي يا اشخاص حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام گرفته به طور نقد و يا غير نقد به دست مي آورد مشمول ماليات بر در آمد حقوق است .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) و ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) طبق ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم ( ق.م.م ) در آمد مشمول ماليات عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد ، يا حقوق اصلي ) به همراه مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر شده در اين قانون .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) و موارد مشمول ماليات حقوق .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) مشمول اشخاصي مي گردد كه به هر نحوي مشغول به كار مي باشند و حقوق ثابت دريافت مي نمايند و بيمه تامين اجتماعي براي آن ها لحاظ مي گردد ، اين افراد بايد بخشي از حقوق دريافتي خود را به عنوان ماليات حقوق به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) و ماده 197 قانون ماليات هاي مستقيم .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) همانند ساير تكاليف قانوني بايد در زمان خود صورت پذيرد . طبق ماده 197 قانون ماليات هاي مستقيم ( ق.م.م ) عدم ارسال ليست ماليات حقوق مشمول جريمه اي معادل 2% حقوق پرداختي مي گردد .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) و ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) جزء تكاليف كارفرمايان محترم مي باشد ، طبق ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم ( ق.م.م ) عدم پرداخت ماليات مربوطه در صورتي كه مشمول ماليات گردند مشمول جريمه اي معادل 10% ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و هم چنين دو و نيم درصد ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت خواهد بود .

ارسال ليست ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران ( ماليات حقوق ) كاري تخصصي مي باشد ، ثبت ارقام با گرد آوري افرادي زبده و كار بلد و نيز به علت تعدد در انجام اين كار بهترين گزينه جهت تهيه و ارسال ليست بيمه و ماليات حقوق در كرج و ساير شهرهاي ايران جهت شما عزيزان مي باشد . شما مي توانيد با اطمينان خاطر كليه خدمات مالي ، مالياتي و مشاوره اي خود را به ما بسپاريد . فقط كافيست با يك تماس با كارشناسان ما در ثبت ارقام در ارتباط باشيد تا حس اطمينان و تجربه اي شيرين را با ما تجربه كنيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ