گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده از تکالیف مودیان مالیاتی میباشد

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصلی

۱۵ روز بعد از  پایان هرفصل می باشد بطور مثال مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار تا ۱۵ تیرماه می باشد.

جرائم عدم ارسال اظهار نامه ارزش افزوده

طبق ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق می باشد.

مهلت ارسال گزارشات فصلی

مهلت ارسال گزارشات فصلی ۴۵ روز بعد از پایان هرفصل می باشد که مودیان نیز باید از طریق سایت دارایی نسبت به ارسال آن اقدام نمایند(گزارشات خرید، فروش و اجاره).

جرائم عدم ارسال گزارشات فصلی

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مواقعی که مودی مالیات در زمان تعیین شده، گزارشات معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه ندهند، معادل 1 درصد نیز از مالیات معاملات خود جریمه می شوند و همچنین جریمه تعیین شده قابل بخشش نخواهد
گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده ایا فرقی هم دارند؟
گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده با هم فرق دارند گزارشات فصلی گزارشی میباشد که به اداره دارایی ارسال میشود و اظهارنامه ارزش افزوده نیز به اداره ارزش افزوده ضمن اینکه گزارشات فصلی در ارسال به اداره دارایی به ریز طرف حساب ها ارسال میگردد ارسال گزارشات فصلی نسبت به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمان بیشتری نیر نیاز دارد به دلیل اینکه در ارسال گزارشات فصلی تمامی اطلاعات فروشندگان و خریداران آن هم با نام شرکت یا شخص ادرس طرف حساب ها شماره ملی کد اقتصادی و …..باید در ارسال گزارشات فصلی قید گردد.پس با این شرایط گزارشات فصلی نسبت به اظهارنامه ارزش افزوده کاری دشوار تر میباشد در حالی که در اظهارنامه ارزش فقط اطلاعات فروش و خرید را به طور کلی ارسال مینماییم .

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ