حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي :

حسابداري صنعتي   Cost Accounthng  يكي ديگر از شاخه هاي علم حسابداري مي باشد . حسابداري صنعتي ( حسابداري بهاي تمام شده ) جزو سخت ترين شاخه هاي حسابداري مي باشد و در عين سختي شيرين ترين و جذاب ترين نوع حسابداري نيز محسوب مي گردد .

این شاخه از حسابداری ، بهاي تمام شده كالا در شركت هاي توليدي را بررسي مي نمايد .این شاخه از حسابداري  به ما كمك مي كند تا در جهت ساخت كالاها ، هزينه ها را ارزيابي نماييم و در جهت كاهش هزينه ها در حد معقول راه كار ارائه نماييم .

در این نوع ازحسابداري مي توانيم در زمينه كنترل موجودي ها و نيز قيمت گذاري دقيق تر كالا ها بسيار توانمند تر عمل نمائيم .

حسابداري صنعتي و وظايف آن :

حسابداري صنعتي يا همان حسابداري بهاي تمام شده نيز همچون حسابداري پيمانكاري و يا حسابداري بازرگاني وظايفي را بر عهده دارد . از جمله وظايف حسابداري توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1 – حسابداري  در تحليل و كنترل بودجه مي تواند به ياري ما بيايد .

2 – حسابداري  در برنامه ريزي ها و نيز اجراي برنامه ها مي تواند ياري رسان خوبي باشد .

3 – حسابداري در كنترل ارزش موجودي ها و نيز كنترل موجودي كالاها ، همچنين در جهت هزينه يابي محصولات مي تواند تعيين كننده توان مندي  باشد .

4 – حسابداري در جمع آوري اطلاعات ، طبقه بندي اطلاعات ، بررسي سود و زيان شركت ها و ارائه گزارشات مديريتي جهت اتخاذ تصميمات صحيح ، بهترين و دقيق ترين گزارشات را تهيه و ارائه مي نمايد .

حسابداري صنعتي و روش هاي هزينه يابي :

این شاخه از حسابداري  از 7 روش جهت هزينه يابي استفاده مي نمايد كه به اين روش ها پرداخته و مختصري در مورد آن توضيح خواهيم داد . از جمله روش هاي هزينه يابي مي توان به روش هاي ذيل اشاره نمود :

1 – هزينه يابي جذبي

2 – هزينه يابي بر آوردي ( تخميني )

3 – هزينه يابي مستقيم يا نهايي

4 – هزينه يابي سفارش كار

5 – هزينه يابي مراحل توليد ( هزينه يابي مرحله اي )

6 – هزينه يابي استاندارد

7 – هزينه يابي بر مبناي فعاليت

 

 

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي و روش حسابداري جذبي :

حسابداری صنعتی در روش حسابداري جذبي هر گونه هزينه توليدي اعم از ؛ مواد مستقيم ، دستمزد مستقيم ، سربار ساخت شامل ( سربار متغير و سربار ثابت ) را در بهاي تمام شده موجودي كالاي در جريان ساخت منظور و محاسبه مي نمايد .

حسابداري صنعتي و روش هزينه يابي بر آوردي ( تخميني ) :

حسابداري صنعتي در روش هزينه يابي بر آوردي به هزينه اي مي گويند كه جهت قرارداد و يا يك تصميم خاص پيش بيني كرده و در نظر گرفته اند . زماني كه قرار دادي با شركت هاي ديگر منعقد مي گردد ، از پيش هزينه اي را بر آورد مي نمايند كه به آن هزينه بر آوردي ( تخميني ) اطلاق ميگردد .

این مطلب را مطالعه کنید: شرکت حسابداری

 

 

حسابداري صنعتي و روش هزينه يابي مستقيم يا نهايي :

حسابداري صنعتي درروش هزينه يابي مستقيم يا متغير جهت آن دسته از هزينه ها در جهت ساخت محصولات منظور مي گردد كه مستقيما با حجم توليد تغيير مي نمايد .

بعنوان مثال در روش هزينه يابي مستقيم مي توان به دستمزد مستقيم سربار ساخت به عنوان يكي از هزينه هاي متغير در توليد اشاره نمود و در حساب كالاي در جريان ساخت و نيز در بهاي تمام شده موجودي هاي پايان دوره ( صورت حساب سود و زيان ) لحاظ مي گردد .

حسابداري صنعتي و روش هزينه يابي سفارش كار :

حسابداري صنعتي در روش هزينه يابي سفارش كار به مجموعه اي از روش ها اطلاق مي گردد كه در جهت جمع آوري ، تشخيص ، ثبت و تخصيص هزينه هاي توليد و نيز تفكيك سفارش ها در توليد ، از ابتدا تا پايان توليد به كار گرفته مي شود .

در روش هزينه يابي سفارش كار هر سفارش را به صورت جداگانه و جمع آوري نموده وثبت مي نماييم .

حسابداري صنعتي و روش هزينه يابي مرحله اي ( مراحل توليد ) :

حسابداري صنعتي در روش هزينه يابي مرحله اي را جهت محصولاتي به كار مي بريم كه مرحله توليد محصول پس از مرحله مواد خام باشد و براي محاسبه بهاي تمام شده محصول از اين روش استفاده مي نماييم .

حسابداري صنعتي و روش هزينه يابي استاندارد :

حسابداري صنعتي در روش هزينه يابي استاندارد بدين صورت مي باشد كه حسابداران هزينه هاي مورد نياز را در ابتداي امر پيش بيني مي نمايند و سپس با هزينه هاي واقعي مقايسه مي نمايند و چنانچه مغايرتي در آن وجود داشته باشد علت را بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايند تا ايراد كار مشخص گردد .

حسابداري صنعتي در روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت به روشي اطلاق مي گردد كه هزينه ها ، فعاليت ها ، منابع و عملكرد را اندازه گيري مي نمايند .

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ