بخشنامه حداقل مزد سال 1401

بخشنامه حداقل مزد سال 1401

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 :

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 ، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 19/12/1400 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1401

در اجرای ماده ( 41 ) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه ، حفظ و نگه داشت نیروی کار آمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه ها موارد زیر ( بخشنامه حداقل مزد سال 1401 ) را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد .

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند یک آن :

1 – از اول سال 1401 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم یا موقت ) مبلغ 1393250 ریال ( یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال ) تعیین می گردد .

هم چنین از اول سال 1401 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 38 در صد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) به اضافه روزانه 171722 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1400 افزایش می یابد .

بند یک بخشنامه حداقل مزد سال 1401 دارای یک تبصره به شرح ذیل می باشد :

تبصره : با اعمال این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 1393250 ریال ( یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال ) بند ( 1 ) کمتر شود .

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند دو آن :

2 – به کارگرانی که در سال 1401 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد ، روزانه مبلغ 70000 ریال نیز به عنوان پایه ( سنوات ) پرداخت خواهد شد .

بند دو بخشنامه حداقل مزد سال 1401 سه تبصره به شرح ذیل دارد :

تبصره 1 : پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزات تعاون ، کار و رفاه داجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد .

تبصره 2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال 1400 ، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت .

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 19/12/1400 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه ، از ابتدای سال 1401 همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده

و یا یک سال از دریافت آخرین پایه ( سنوات ) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر ، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود .

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1401

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند سه آن :

3 – بر اساس مصوبه مورخ 21/07/1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران

اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1401 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 36 ) قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ 8500000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد .

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند چهار آن :

4 – ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ( 1 ) و تبصره یک بند ( 2 ) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود .

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند 5 آن :

5 – مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1401 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد .

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و بند شش آن :

6 – واحد های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود ، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند .

شرکت حسابداری ( موسسه حسابداری 9 با نام ثبت ارقام آماده ارائه هر گونه خدمات حسابداری ، مالیاتی ، حسابرسی و … ” به نحو احسنت ” جهت شما سروران گرامی می باشد .

تهیه و ارسال لیست بیمه و نیز ارسال لیست مالیات حقوق خود را به ما بسپارید .

کافیست با یک تماس از مشاوره ، مشاورین زبده و کار بلد ما در ثبت ارقام بهره ببرید تا با خیالی آسوده خدمات مالی و مالیاتی خود را به ما بسپارید و خود را از دغدغه هایی از این دست رها سازید .

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ