معافیت مالیات حقوق در سال1402

معافیت مالیات حقوق در سال1402

 

 

معافیت مالیات حقوق در سال1402 :

معافیت مالیات حقوق در سال1402 تصویب شد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع در آمد اشخاص حقیقی را در سال 1402 تعیین کردند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول روز سه شنبه مجلس ، بخش در آمدی لایحه بودجه سال 1402 را بررسی کرده و بند و تبصره 12 لایحه را به تصویب رساندند .

معافیت مالیات حقوق در سال1402 ،

بر اساس بند و تبصره 12 ، در سال 1402 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع در آمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا

( به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی ) ، مقرری یا مزد ، پاداش ، حق شغل ، حق شاغل ،

اضافه کار ، فوق العاده ها ، حق الزحمه ، حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق ، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و یا غیر نقدی ،

از یک یا چند منبع ، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند ، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی ، موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم باشد ، به شرح ذیل می باشد :

 

معافیت مالیات حقوق در سال1402

معافیت مالیات حقوق در سال1402 ،

1 – سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال 000/000/200/1 ریال ( ماهی 100 میلیون ریال ) تعیین می شود .

2 – نرخ مالیات بر مجموع در آمد اشخاص حقیقی به شرح ذیل می باشد :

2-1 ) نسبت به مازاد مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال ( 000/000/200/1 ) ریال تا مبلغ یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال ( 000/000/680/1 ) معادل ده درصد 10%

2-2 ) نسبت به مازاد مبلغ یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال ( 000/000/680/1 ) ریال تا مبلغ دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال ( 000/000/760/2 ) معادل پانزده درصد 15%

2-3 ) نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال ( 000/000/760/2 ) ریال تا مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال ( 000/000/080/4 ) معادل بیست درصد 20%

2-4 ) نسبت به مازاد مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال ( 000/000/080/4 ) و بالاتر معادل سی درصد 30%

این مطلب را مطالعه کنید: خدمات مالیاتی و حسابداری

 

معافیت مالیات حقوق در سال1402 ،

هم چنین با اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی ، جزء 3 بند و حذف گردید .

در این جزء آمده بود که موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد .

 

معافیت مالیات حقوق در سال1402 ،

رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطار خود با استناد به اصل 51 قانون اساسی تصریح کرد :

این اصل می گوید ، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون .

موارد معافیت و بخشودگی و تاخیر مالیاتی به موجب قانون می باشد . ما بر اساس این جزء می گوئیم بخشی از اختیارات مالیاتی را از مجلس بر عهده دولت بگذاریم ، این بر خلاف قانون می باشد .

معافیت مالیات حقوق در سال1402 ،

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار خود را به رای گذاشت و با تصویب این اخطار جزء 3 بند و حذف گردید .

هم چنین نمایندگان شورای اسلامی بند ز تبصره 12 را نیز به تصویب رساندند .

بر اساس بند ز تبصره 12 میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد در آمد موضوع ماده ( 57 ) قانون مالیات های مستقیم

اصلاحی 27/11/1380 و مالیات بر در آمد مشاغل موضوع ماده ( 101 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 سالانه به مبلغ چهارصد و هفتد و پنج میلیون ( 000/000/475 ) ریال تعیین می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ