سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار

 

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار :

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار جزو فعالیت های مهم و پیچیده ای می باشد که جهت شرکت ها در سیستم حسابداری صورت می پذیرد .

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار از جمله اموری می باشد که حسابداران در ارتباط با آن بوده و باید با دقت فراوان صورت پذیرد تا خدایی نا کرده مدیون شخصی نگردند .

در رابطه با اهمیت ثبت سند حقوق و دستمزد ، در بسیاری از شرکت ها دیده شده که جهت استخدام حسابدار در مورد ثبت سند حقوق و دستمزد پرسیده می شود .

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار امری دشوار و سخت نیست ، برای محاسبه حقوق و دستمزد نیاز به اطلاعات مربوط به کارکرد پرسنل و موراد دیگری همانند تعداد اولاد می باشد .

با داشتن این اطلاعات حسابدار می توانند حقوق و دستمزد پرسنل را یه صورت صحیح و دقیق محاسبه نموده و در نهایت فیش حقوقی صادر نماید .

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار در 2 سند مجزا صورت می پذیرد که یکی از این سند ها بابت شناسایی حقوق و دستمزد ثبت می گردد و دیگری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی ها از قبیل مالیات بر حقوق پرداختنی و حق بیمه تامین اجتماعی  می باشد .

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار :

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار و نحوه محاسبه بیمه تامین اجتماعی را با یک مثال پیش می بریم :

فرض بفرمائید آقای X در اردیبهشت ماه ( 31 روز کارکرد ) سال 1401 و با یک اولاد حقوق و دستمزد پایه وزارت کار و4/000/000ریال اضافه کار دریافت می نماید ، ثبت سند حقوق و دستمزد مربوط به آقای X به شرح ذیل می باشد :

 

اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد پایه عبارتند از :

حقوق پایه                                  43/190/750

بن کارگری ( حق بن )                     8/500/000

حق مسکن                                   5/500/000

حق اولاد                                     4/179/750

اضافه کاری                                4/000/000

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار و نحوه محاسبه بیمه :

1 – نحوه محاسبه بیمه 30 درصد تامین اجتماعی

  • ) نحوه محاسبه بیمه سهم کار فرما و بیمه بیکاری :

نحوه محاسبه بیمه سهم کار فرما

( حقوق پایه + بن کارگری + حق مسکن + اضافه کاری ) * %20

نحوه محاسبه بیمه بیکاری

( حقوق پایه + بن کارگری + حق مسکن + اضافه کاری ) * %3

که در جدول ذیل محاسبات را نشان خواهیم داد :

 

بیمه بیکاری 3 درصد بیمه سهم کارفرما 20 درصد اضافه کاری حق مسکن بن کارگری حقوق پایه
1’835’723 12’238’150 4’000’000 5’500’000 8’500’000 43’190’750

 

نکته : طبق بخشنامه شماره 5 جدید در آمد سازمان تامین اجتماعی حق اولاد معاف از بیمه می باشد .

 

  • ) نحوه محاسبه بیمه سهم کارگر که به میزان 7 درصد بوده و از حقوق ماهانه کسر می گردد :

 

بیمه بیکاری 7 درصد اضافه کاری حق مسکن بن کارگری حقوق پایه
4’283’353 4’000’000 5’500’000 8’500’000 43’190’750

این مطلب را مطالعه کنید: ارسال لیست مالیات حقوق در کرج

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار و نحوه محاسبه مالیات حقوق :

نحوه محاسبه مالیات حقوق :

( حقوق پایه + بن کارگری + حق مسکن + حق اولاد + اضافه کاری ) – (معافیت مالیات حقوق طبق مصوبه قانون بودجه ) *       ( طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم )

که با قرار دادن اعداد بدین صورت می گردد :

] ( 43’190’750 + 8’500’000 + 5’500’000 + 4’179’750 + 4’000’000 ) – ( 56’000’000 ) [ = 9’370’500 * 10% = 937’500

 

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار :

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار ، بر اساس داده های فوق به قرار ذیل می باشد :

 

هزینه حقوق پایه         43’190’750     ( بد )

بن کارگری               8’500’000       ( بد )

حق مسکن                5’500’000       ( بد )

حق اولاد                  4’179’750       ( بد )

اضافه کاری              4’000’000      ( بد )

هزینه بیمه 20%        12’238’150     ( بد )

هزینه بیمه 3%          1’835’723       ( بد )

حقوق و دستمزد پرداختنی                                              60’150’097          ( بس )

حق بیمه پرداختنی به تامین اجتماعی 30%                     18’357’226          ( بس )

مالیات حقوق و دستمزد ( پرداخت به اداره مالیات )       937’050                  ( بس )

 

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار و ثبت ارقام :

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار را با هم بررسی نمودیم ، امید است مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد .

تیم حرفه ای و کار بلد ما در ثبت ارقام ( شرکت حسابداری در کرج و شرکت حسابداری در تهران ) با به روز ترین متد ها آماده ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی جهت شما سروران گرامی می باشد .

کافیست با یک تماس از مشاوره ی کارشناسان زبده و کار بلد ما در ثبت ارقام بهره مند گردید تا با خیالی آسوده انجام امور مالی در کرج و تهران ( شرکت حسابداری در البرز و تهران ) را به ما بسپارید و خود را از دغدغه هایی از این دست رها سازید .

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ