حسابداري بازرگاني

حسابداري بازرگاني

حسابداري بازرگاني :

حسابداري بازرگاني از مهم ترين و اصلي ترين واحد ها جهت كسب و كارهاي گوناگون مي باشد . حسابداری به اين جهت از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد كه سود و زيان شركت ها را مورد بررسي قرار مي دهد

و مهم ترين عامل براي تجارت و صاحبان مشاغل اين مي باشد كه مي خواهند بدانند شركت شان در چه وضعيتي قرار دارد و مي خواهند از سود و زيان خود آگاهي داشته باشند ، چرا كه با دانستن اين اطلاعات مي توانند تصميمات درستي را در جهت پيش برد اهدافشان اتخاذ نمايند .

پس نتيجه مي گيريم كه حضور حسابدار بازرگاني آشنا به كار و كاربلد براي هر كسب و كاري جزو واجبات آن مجموعه به حساب مي آيد و سبب مي شود كه كسب و كار آن مجموعه رونق يابد .

حسابداري بازرگاني و علت نياز شركت ها به وجود حسابدار بازرگاني :

حسابداري بازرگاني و وجود حسابدار  همان طور كه گفته شد جهت هر شركتي نياز مي باشد ، حسابداری در پايان دوره مالي سود و زيان شركت را محاسبه مي نمايد .

حسابداربازرگاني سود و زيان شركت ها را بر اساس صورت هاي مالي كه قبلا تهيه نموده مشخص مي نمايد ، پس قطعا بايد صورت هاي مالي نيز بدون وجود اشكال و ايراد تهيه گردد تا بتوان سود و زيان دقيقي را محاسبه نمود .

همچنين در صورتي كه شركت شما مراودات خارجي داشته باشد اين حسابدار بازرگاني است كه در اين قسم از حسابداري تبحر خاص داشته و مي تواند كار گشاي مسائل مالي شما باشد .

 

حسابداري بازرگاني

حسابداري بازرگاني و صورت هاي مالي :

حسابداري بازرگاني صورت هاي مالي ( صورت هاي مالي اساسي ) را تهيه مي نمايد . مهم ترين صورت هاي مالي شامل ؛ ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش جريان وجوه نقد مي گردد .

تمامي موارد قيد شده در بالاي اين صفحه جزو وظايف حسابداري بازرگاني محسوب مي گردد و چنانچه در تهيه صورت هاي مالي اشتباهي پيش آيد باعث بروز مشكلات عديده و ايجاد خلل در واحد تجاري مي گردد .

حسابداري بازرگاني و بهاي تمام شده :

حسابداري بازرگاني وظايف ديگري را نيز بر عهده دارد . از جمله اين وظايف مي توان محاسبه بهاي تمام شده را نام برد . در حسابداري بازرگاني به كليه هزينه هايي كه از زمان شروع توليد تا زمان فروش جهت محصول صورت مي پذيرد را بهاي تمام شده مي گويند .

جهت تعيين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بايد از حساب فروش استفاده گردد . براي محاسبه بهاي تمام شده در حسابداري بازرگاني از روش هاي ذيل استفاده مي گردد :

1 – در حسابداري بازرگاني بهاي تمام شده كالاي خريداري شده طي دوره از جمع خريد خالص به علاوه هزينه هاي مربوطه ( هزينه حمل ) حاصل مي گردد .

2 –  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته مي بايست موجودي كالاي آماده براي فروش را از بهاي تمام شده موجودي پايان دوره كسر نمود .

3 – بهاي تمام شده موجودي كالاي آماده براي فروش از حاصل جمع موجودي كالاي اول دوره با بهاي تمام شده كالاي خريد شده طي دوره حاصل مي گردد .

حسابداري بازرگاني و صورت گردش وجوه نقد :
حسابداري بازرگاني وظيفه تهيه صورت گردش وجوه نقد را در شركت ها بر عهده دارد . جهت تهيه صورت گردش وجوه نقد نقد حسابداري بازرگاني بررسي مي كند كه پول وارد شده به بنگاه اقتصادي از كجا وارد شركت شده و جهت چه مصارفي هزينه گرديده است .

این گزارش براي ما مشخصمي كند كه سرمايه اي كه وارد شركت گرديده بر چه اساسي هزينه گرديده است و آيا باز گشت اين سرمايه در بازه مشخصي صورت پذيرفته است يا خير .

حسابداري بازرگاني و صورت سود و زيان جامع شركت :

حسابداري بازرگاني وظيفه تهيه صورت سود و زيان جامع شركت را نيز عهده دار مي باشد . حسابداري بازرگاني در تهيه سود و زيان جامع شركت فقط يه دوره و يا يك بازه زماني را مد نظر قرار نمي دهد .

در حسابداري  جهت تهيه سود و زيان جامع گزارش را از ابتداي زمان تاسيس شركت تهيه مي نمايد و ميزان سرمايه و سود حاصل از سرمايه گذاري را بررسي مي نمايد .

حسابداري  تخصص ماست و از جمله اموري مي باشد كه متخصصين حرفه اي و كار آشناي ما در ثبت ارقام به آن مي پردازند . كافيست با يك تماس در بخش تماس با ما ، دغدغه هاي حسابداري و مالياتي خود را به ما بسپاريد و از خدمات ما بهره مند گرديد و در آرامش خاطر به مسائل كاري ديگر خود بپردازيد .

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ