ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام :

ثبت شرکت سهامی عام یا به عبارت دیگر شرکت سهامی عام ، جامع ترین و کامل ترین نوع شرکت سهامی به شمار می آید .

ثبت شرکت سهامی عام به حداقل 5  عضو نیاز دارد ، هیئت مدیره شرکت سهامی عام از بین صاحبان سهام مشخص می گردد و قابل عزل نیز می باشند . در بدو ثبت شرکت سهامی عام 35% از کل سرمایه باید به حساب شرکت واریز و به سپرده گذارده گردد ،

هم چنین جهت ثبت شرکت سهامی می بایست نامه ای به عنوان اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام تهیه و به همراه سایر صورت جلسات تنظیمی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد و بعد از ثبت شرکت سهامی عام ، سهام شرکت در بورس داد و ستد می گردد .

 

ثبت شرکت سهامی عام و تفاوت آن با شرکت سهامی خاص :

ثبت شرکت سهامی عام تفاوت عمده ای با ثبت شرکت سهامی خاص دارد و آن این است که در ثبت شرکت سهامی عام 20% از سرمایه بر ذمه موسسین بوده و توسط موسسین تعهد می شود و قسمی از سهام شرکت در اختیار مردم قرار می گیرد ، به عبارت دیگر اکثر سهام در اختیار عموم قرار داشته و این سهام بالای 51% می باشد .

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام و حداقل سرمایه لازمه :

ثبت شرکت سهامی عام نیز همانند ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به سرمایه اولیه دارد ، حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام به میزان 5.000.000 ریال می باشد .

در ثبت شرکت سهامی با توجه به این که 51% سهام در اختیار مردم می باشد ، پس نقل و انتقال سهام شرکت با موافقت سهامداران صورت نمی پذیرد و این امر سبب می گردد که اکثر موسسات نیز این مسئله را در اختیار موکلین خود قرار ندهند .

شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت صاحبان سهام نیز محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد .

ثبت شرکت سهامی عام و انتشار اوراق قرضه :

ثبت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی عام تحت شرایط خاصی میتواند اوراق قرضه منتشر نماید ، یا به عبارت دیگر انتشار اوراق قرضه میسر نمی باشد مگر این که تمامی سرمایه ثبت شده شرکت تادیه گردد و 2  سال نیز از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد ، هم چنین باید 2  ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد .

اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای می باشند که معرف مبلغ وام هستند ، و نیز با بهره ای معین که کلیه آن و یا اجزایی از آن در زمانی معین و یا زمان هایی معین می بایست مسترد گردند . باید توجه داشت که اشخاصی که اوراق قرضه دارند در اداره امور شرکت دخل و تصرفی ندارند و فقط جزو بستانکاران شرکت محسوب می گردند .

در ثبت شرکت سهامی  تا موقعی که اوراق سهام صادر نگردیده است ، شرکت باید به سهامداران یا همان صاحبان سهام گواهی موقت سهم بدهد و این گواهی معرف تعداد سهام ، نوغ سهام و نیز مبلغ پرداخت شده آن می باشد . در ثبت شرکت سهامی عام باید توجه داشت که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده باشد ، صدور ورقه سهم و یا گواهی موقت سهم ممنوع می باشد .

در ثبت شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10.000 ریال تجاوز نماید .

 

ثبت شرکت سهامی عام و 7 موردی که ورقه تعید سهم باید آن ها را داشته باشد :

1 – نام ، موضوع ، مرکز اصلی و مدت شرکت

2 – سرمایه شرکت

3 – شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن

4 – تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود ، مبلغ اسمی و مبلغی که از آن می بایست در هنگام پذیره نویسی نقدا تادیه گردد

5 – نام بانک و نیز شماره حسابی که مبلغ به آن شماره واریز می گردد

6 – هویت و نشانی پذیره نویس و ذکر این نکته که پذیره نویس تعهد می نماید که مبلغ پرداخت نشده سهام را طبق مقررات اساسنامه شرکت ÷رداخت نماید

7 – ورقه  تعهد سهم در 2 نسخه تنظیم می گردد و همراه با ذکر تاریخ به امضاء پذیره نویس رسیده و به بانک تحویل می گردد

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ