ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود :

ثبت شركت با مسئوليت محدود طبق قانون تجارت ايران به اين صورت تعريف شده است كه ؛ شركت با مسئوليت محدود شركتي مي باشد كه بين دو يا چند نفر جهت انجام امور تجاري ايجاد گردد و هر كدام از شركا بدون اين كه سرمايه شان به قطعات سهم تقسيم گرديده باشد فقط به ميزان سرمايه خود در شركت مسئول تعهدات و قروض شركت مي باشند .

در شركت با مسئوليت محدود حتما بايد در اسم شركت عبارت ” با مسئوليت محدود ” قيد گردد ، در غير اين صورت آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني به حساب مي آيد و تابع قوانين و مقررات آن خواهد بود .

پس نتيجه مي شود در ثبت شركت با مسئوليت محدود نام شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد ، وگرنه شريكي كه اسم او در نام شركت قيد گرديده باشد در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را دارد  شركت با مسئوليت محدود در ايران بسيار متداول مي باشد و بسياري از حرف در سال هاي اخير از آن استقبال گسترده اي نموده اند .

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود و مديريت آن :

ثبت شركت با مسئوليت محدود حداقل به يك مدير نياز دارد كه مي تواند از بين اعضا يا خارج از آن ها انتخاب شود . در ثبت شركت با مسئوليت محدود دوره مديريت مي تواند محدود و يا نا محدود باشد . طبق ماده 105 قانون مديران شركت تمامي اختيارات لازم جهت نمايندگي و اداره شركت را دارا مي باشند ، مگر اين كه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

در ثبت شركت با مسئوليت محدود هر توافقي كه راجع به محدود كردن اختيارات مديران ما بين اعضا صورت گرفته باشد ، در صورتي كه صراحتا” در اساس نامه ذكر نگرديده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن تلقي مي گردد .

لازم به ذكر مي باشد ، در شركت با مسئوليت محدود اگر حكم بطلان شركت به استناد تخلفات مديران صادر شود ، ايشان در برابر زيان هاي ناشي از انجام اشتباه وظايف خود مسئول مي باشند .

این مطلب را مطالعه کنید: ثبت شرکت در کرج

ثبت شركت با مسئوليت محدود و نظارت بر آن :

ثبت شركت با مسئوليت محدود در شرايطي نياز به ناظر دارد كه به آن مي پردازيم ، طبق ماده 101 قانون تجارت ايران در ثبت شركت با مسئوليت محدود اگر تعداد شركا بيش از 12 نفر باشند ، اين شركت بايد هيئت نظار داشته باشد .

بايد توجه داشت كه اين گروه از ناظران نبايد از اعضا هيئت مديره باشند و حداقل بايد سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا تشكيل گردد . در شركت با مسئوليت محدود هيئت نظار بايد بلافاصله پس از انتصاب در مورد تامين كامل و صحيح سرمايه شركت تحقيق و بررسي نمايند و در مورد صحت و درستي آن اطمينان حاصل نمايند .

در ثبت شركت با مسئوليت محدود بازرسان رسمي مي توانند با صلاح ديد خود شركا را جهت مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايند . در  شركت با مسئوليت محدود اگر حكم ابطال شركت به موجب كوتاهي ناظران صادر گردد ، ايشان در برابر زيان و خسارت هاي ناشي از قصور خود مسئول مي باشند .

ثبت شركت با مسئوليت محدودثبت شركت با مسئوليت محدود و اساس نامه شركت :

ثبت شركت با مسئوليت محدود نياز به اساس نامه دارد و اساس نامه جزو واجبات و ضروريات ثبت شركت با مسئوليت محدود مي باشد . اساس نامه پايه و اساس ثبت شركت با مسئوليت محدود مي باشد .

اين سند در بر گيرنده تمامي امور مهم و اساسي شركت مي باشد و مواردي از جمله : نام شركت ، موضوع ، مدت ، مشخصات هر يك از شركا ، اسامي مديران ، ميزان سرمايه ، چكونگي تقسيم در آمد ها و نيز روابط بين شركا تابع آن مي باشند .

طبق ماده 111 قانون در ثبت شركت با مسئوليت محدود هر تغييري در اساس نامه بايد با رضايت عددي شركا كه حداقل سه چهارم سرمايه را هم داشته باشند صورت پذيرد .

لازم به ذكر مي باشد كه طبق ماده 106 تصميمات ديگري كه در مورد شركت صورت مي پذيرد بايد با حضور اكثريت حداقل نصف سرمايه اتخاذ گردد و در صورتي كه اين اكثريت حاصل نگردد بايد تمامي شركا مجددا دعوت شوند .

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ