تشكيل پرونده ارزش افزوده

تشكيل پرونده ارزش افزوده

تشكيل پرونده ارزش افزوده :

تشكيل پرونده ارزش افزوده از جمله اموري مي باشد كه مي بايست بعد از ثبت شركت توسط اداره ثبت شركت ها ، صورت پذيرد . جهت تشكيل پرونده ارزش افزوده اول بايد دانست كه آيا مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شويم يا خير ، در صورتي كه شخصي ( اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي ) مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشند حتما بايد تشكيل پرونده ارزش افزوده را انجام داده و مراحل تشكيل پرونده ارزش افزوده را طي نمايد .

تشكيل پرونده ارزش افزوده و جرائم عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده :

تشكيل پرونده ارزش افزوده همان گونه كه در بالا نيز گفته شد براي مشمولين اين قانون بايد صورت پذيرد ، در صورتي كه شخصي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و تشكيل پرونده ارزش افزوده نكرده باشد و يا نواقصي در ارائه اظهارنامه ارزش افزوده داشته باشد بنا بر قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول جرائم مالياتي خواهد گرديد .

طبق ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مشمول جرائمي خواهد گرديد كه در ذيل به آن ها اشاره خواهيم نمود :

1 – ثبت نام ننمودن موديان ( ارزش افزوده ) در مهلت مقرر جريمه اي معادل 75% ماليات متعلقه تا تاريخ ثبت نام رل در بر خواهد داشت .

2 – عدم صدور صورتحساب  طبق قوانين جريمه اي معادل يك برابر ماليات متعلقه در بر خواهد داشت .

3 – در صورتي كه مبلغ در صورتحساب صحيح قيد نگردد جريمه اي معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلقه را در بر خواهد داشت .

4 – در صورتي كه اطلاعات در صورتحساب درج نگردد و يا اطلاعات تكميلي در صورت حساب طبق فورمت سازمان امور مالياتي نباشد جريمه اي معادل 25% ماليات متعلق در بر خواهد داشت .

5 – در صورتي كه اظهارنامه در تاريخ ثبت نام و يا شناسايي آن تسليم اداره امور مالياتي نگردد جريمه اي معادل 50% ماليات متعلق را در بر خواهد داشت .

6 – در صورتي كه اسناد و مدارك لازم و يا دفاتر  ارائه نگردد جريمه اي معادل 25% ماليات متعلق را در بر خواهد داشت .

طبق ماده 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده تاخير در زمان پرداخت ماليات موضوع قانون ارزش افزوده در موعد مقرر جريمه اي معادل 2% در هر ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده ، تا زمان پرداخت آن را در بر خواهد داشت .

 

 

تشكيل پرونده ارزش افزوده

تشكيل پرونده ارزش افزوده و مدارك مورد نياز جهت اشخاص حقوقي :

تشكيل پرونده ارزش افزوده جهت اشخاص حقوقي نياز به اسناد و مدارك دارد ، چنانچه بخواهيد تشكيل پرونده ارزش افزوده بدهيد بايد اسناد و مدارك ذيل را فراهم نمائيد :

1 – تصوير روزنامه رسمي آگهي تاسيس

2 – تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات

3 – تصوير كارت بازرگاني ( در صورت وجود )

4 – آخرين قبض تلفن شركت

5 – تصوير مجوز فعاليت و يا آگهي پروانه

6 – تصوير وكالت نامه و يا گواهي نماينده قانوني

7 – تصوير كارت ملي و مدارك اعضاي هيئت مديره و مدير عامل

8 – تصوير اساسنامه

9 – تصوير برگ تشخيص ، قطعي و يا اظهارنامه عملكرد شخص حقوقي

10 – نام نويسي اينترنتي

تشكيل پرونده ارزش افزوده و مدارك مورد نياز جهت اشخاص حقيقي :

تشكيل پرونده ارزش افزوده جهت اشخاص حقيقي نيز همچنين ، نياز به اسناد و مدارك دارد ، چنانچه بخواهيد تشكيل پرونده ارزش افزوده بدهيد بايد اسناد و مدارك ذيل را فراهم نمائيد :

1 – تصوير جواز كسب شخص حقيقي

2 – تصوير شناسنامه

3 – تصوير كارت ملي

4 – تصوير آخرين قبض تلفن

5 – تصوير كارت بازرگاني

6 – تصوير وكالت نامه و يا گواهي نماينده قانوني

7 – تصوير برگ تشخيص ، قطعي از حوزه مالياتي مشاغل

8 – نام نويسي اينترنتي

تشكيل پرونده ارزش افزوده و ثبت نام ارزش افزوده :

تشكيل پرونده ارزش افزوده و ثبت نام ارزش افزوده ، پيش نياز هايي دارد . جهت پيش ثبت نام ارزش افزوده حتما بايد شماره اقتصادي به مرحله 45 رسيده باشد .

رسيدن به مرحله 45 بدين معناست كه پرونده مالياتي ، توسط مميز مالياتي بررسي و تائيد گرديده . رسيدن به مرحله 45 نيز خود داراي فرآيندي مي باشد كه ماحصل اين فرآيند تشكيل پرونده مالياتي و دريافت كد اقتصادي مي باشد .

شركت حسابداري و حسابرسي ( ثبت ارقام ) با بهره مندي از كادري حرفه اي و مجرب مفتخر مي باشد تشكيل پرونده مالياتي و تشكيل پرونده ارزش افزوده شما سروران گرامي را در كوتاه ترين زمان و به بهترين نحو ممكن انجام دهد .

در بخش تماس با متخصصين حرفه اي ما در ارتباط باشيد تا با خاطري آسوده ، انجام امور حسابداري و مالياتي خود را به ما بسپاريد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ