1شرکت تضامنی چیست

شرکت تضامنی

  1شرکت تضامنی چیست ؟

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی کدام است ؟

در گذشته مقالاتی هم چون ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص و … را توضیح دادیم و به مسائل مرتبط با انواع شرکت ها نیز پرداخته ایم .

حال نوبت به شرکت تضامنی رسیده و می خواهیم بدانیم شرکت تضامنی چیست ؟ مالیات شرکت های تضامنی به چه صورت می باشد و این که آیا به شرکت های تضامنی مالیاتی تعلق می گیرد یا خیر ؟

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی می باشد تحت اسم خاص ( قید نمودن عبارت شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکا ) ، جهت انجام امور تجاری که شرکای آن 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی می باشند .

در صورتی که در نام شرکت اسم تمامی شرکا قید نگردیده باشد ، می بایست پس از نام شریک و یا شرکایی که نام آن ها قید گردیده است عباراتی نظیر شرکا و یا برادران آورده شود .

شرکت تضامنیشرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

در شرکت تضامنی چنان چه دارایی های شرکت جهت تسویه بدهی کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی بدهی های شرکت می باشد .

شخص طلب کار می تواند از هر کدام از شرکا که بخواهد طلب خود را درخواست نموده و دریافت نماید و حتی می تواند در دادگاه نیز از ایشان طلب دعوی نماید .

تمامی سرمایه شرکت چه نقدی باشد و چه سهم الشرکه غیر نقدی می بایست تادیه و تسلیم گردیده باشند و سهم الشرکه غیر نقدی می بایست قبلا با رضایت تمامی شرکا تقویم گردد .

نقل و انتقالات سهام در شرکت تضامنی می بایست با رضایت همه شرکا صورت پذیرد و الا غیر قانونی محسوب می گردد .

این مطلب را مطالعه کنید: ثبت شرکت

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

بر اساس قانون تجارت ، شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که تحت اسم خاص جهت انجام امور تجاری ما بین 2 و یا چند نفر ، و با مسئولیت تضامنی ایجاد می گردد .

شرکت تضامنی برای طرف حساب های شرکت و اشخاصی که میخواهند با آن شرکت مراوده انجام بدهند ، بسیار اطمینان بخش و حائز اهمیت می باشد .

به دلیل آن که تک تک شرکای شرکت تضامنی در مقابل طلبکاران آن شرکت مسئولیت دارند و این اطمینان خاطر برای افراد مقابل ایجاد خواهد گردید که مطالباتشان سوخت نمی گردد و چنان چه دارایی های شرکت جواب گوی میزان طلب شان نباشد می توانند از هر کدام از شرکا که بخواهند مطالبه نمایند .

این مطلب را مطالعه کنید: ثبت تغییرات شرکت

 

این در حالی است که اشخاصی که می خواهند شرکت تضامنی ثبت نمایند نیز این دغدغه را دارند که امکان آن وجود دارد که در صورت عدم کفاف دارایی های شرکت در مقابل بدهی هایش ممکن است که اموال شخصی شان را تحت تاثیر قرار داده و اموال و دارایی هایشان بابت بدهی ها به خطر بیفتد .

نکته این جا می باشد که پرداخت بدهی های شرکت ابتدا باید از جانب شرکت صورت پذیرد و یا به عبرت دیگر طلب کاران بدهی خود را از شرکت مطالبه نمایند .

در صورتی که شرکت منحل گردد طلب کاران می توانند جهت وصول مطالبات شان به همه شرکا و یا یکی از آن ها مراجعه و طلب خود را از ایشان مطالبه نمایند .

شرکا نیز نمی توانند به واسطه این که میزان سهم الشرکه وی از بدهی های شرکت کمتر است از پرداخت بدهی سر باز زند .

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

باید بدانیم که شرکت تجای نیز می تواند شریک شرکت تضامنی گردد ، شرکت تجاری به هر شکلی که باشد می تواند در شرکت تضامنی مشارکت داشته باشد .

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

در شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط 10% از کل در آمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده و از کل در آمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح ذیل صورت می پذیرد :

جهت شرکت های تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیر سهامی پس از کسر 25% از کل در آمد تحت عنوان مالیت شرکت ، بقیه در آمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه و یا به نسبتی که در اساسنامه مشخص گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود .

شرکت تضامنی چیست ؟ قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تضامنی

تیم متخصص و حرفه ای ما در ثبت ارقام ( موسسه حسابداری ، شرکت حسابداری در کرج و تهران ) مفتخر می باشد کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی و نیز امور مربوط به ثبت شرکت را جهت شما سروران گرامی به بهترین نحو ممکن به انجام رساند .

کافیست با یک تماس از مشاوره ی ارزشمند کارشناسان ما بهره مند گردید تا با خیالی آسوده انجام امور مالی در کرج و دیگر شهر های ایران را به ما سپرده و خود را از دغدغه هایی از این دست رها سازید .

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ