1 یا چند مورد درباره سامانه مودیان

سامانه مودیان

سامانه مودیان :

سامانه مودیان و هدف از تشکیل آن یکپارچه سازی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی می باشد .

در قانون سامانه مودیان تاریخ های مشخص و متفاوتی آمده ، که به موجب هر کدام از این تاریخ ها گروهی از شرکت ها مشول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گردیده اند .

هر کدام از شما مودیان عزیز نیز باید تکالیف مشخصی را جهت اتصال به سامانه مودیان و نهایتا ارسال صورت حساب الکترونیکی به این سامانه را انجام دهید .

در این مقاله صفر تا صد سامانه مودیان مالیاتی را یرای شما عزیزان توضیح خواهیم داد و شما عزیزان با قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی ، مراحل ثبت نام و ورود به سامانه مذکور ، دریافت کد یکتا و نیز دریافت فایل امضای الکترونیکی CSR آشنا خواهید شد .

شرکت حسابداری ثبت ارقام مفتخر می باشد انجام صفر تا صد امور مربوط به حسابداری و مالیاتی شما عزیزان را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند و دغدغه های شما سروران گرامی را در این حوزه برطرف سازد .

 

 

سامانه مودیان مالیاتی چیست ؟

سامانه مودیان و ورود به آن از طریق آدرس tp.tax.gov.ir صورت می پذیرد .

قانون تمامی مودیان مالیاتی را ملزم به ثبت نام و ارسال صورت حساب الکترونیکی از طریق این سامانه نموده است .

سامانه مودیان مالیاتی ، سامانه ای آنلاین بوده و به جهت دریافت گزارشات الکترونیکی مودیان تعبیه گردیده است .

هدف اصلی این سامانه جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد و تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت می نماید .

در سامانه مودیان مالیاتی به هر مودی یک کارپوشه تعلق می گیرد که راه ارتباطی مودی با سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد .

جهت ارسال صورت حساب الکترونیکی موعد هایی در نظر گرفته شده و مشمولین نیز در این مواعد باید ارسال را انجام دهند .

قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به ثبت نام و ارسال صورت حساب الکترونیکی نموده است .

طبق قانون در صورت عدم ثبت نام و ارسال صورت حساب از طریق سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل 10% میزان فروش خواهید گردید .

پس ضروری است که این کار را به خوبی بیاموزید و یا از طریق شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری این کار را به سرانجام برسانید تا خدایی ناکرده دچار ضرر و نقصان نگردید .

فرقی نمی کند که شرکت یا موسسه حسابداری در کرج باشد یا دیگر شهر های ایران .

 

سامانه مودیان  

سامانه مودیان و اصطلاحات و ویژه گی هایی که باید با آن ها آشنایی داشته باشید :

سامانه مودیان دارای 4 ویژه گی می باشد که باید آن ها را بدانید ، این ویژه گی ها به قرار ذیل می باشند :

1 – این سامانه را سازمان امور مالیاتی مدیریت می نماید

2 – به هر مودی یک کارپوشه تعلق می گیرد

3 – به وسیله ای متصل می گردد که حافظه مالیاتی داشته باشد

4 – سامانه مودیان مرجع ثبت ، صدور و استعلام صورت حساب مودیان می باشد

اصطلاح دیگر که باید با آن آشنا شوید پایانه های فروشگاهی می باشد ، پایانه های فروشگاهی دستگاه هایی می باشند که قابلیت های ذیل را داشته باشند ، هر دستگاهی که این قابلیت ها را دارا باشد به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته می گردد :

1 – قابلیت اتصال به سامانه مودیان

2 – قابلیت اتصال به شبکه های پرداخت رسمی

3 – قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی

این مطلب را مطالعه کنید: خدمات مالیاتی و حسابداری

 

گفتیم قابلیت صدور صورت حساب الکترونیکی ، در اصل اصطلاح دیگری که لازم است تا در مورد آن بدانیم ، همین صورت حساب های الکترونیکی می باشد .

صورت حساب های الکترونیکی ، صورت حسابی می باشد که شماره منحصر به فرد مالیاتی بر روی آن ثبت می گردد .

این شماره در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می گردد .

این صورت حساب برای همه ، فرمت یکسانی نداشته و به تناسب کسب و کارهای متفاوت است ، که اقلام اطلاعاتی آن مشخص می گردد .

اصطلاح دیگر که چندین بار هم در این مقاله به آن اشاره نموده ایم حافظه مالیاتی می باشد .

هر سخت افزار و یا نرم افزاری که نوعی حافظه الکترونیکی باشد و ویژه گی های ذیل را داشته باشد به عنوان حافظه مالیاتی شناخته می گردد :

1 – قابلیت ثبت و ضبط اصلاعات صورت حساب را داشته باشد

2 – قابلیت انتقال اطلاعات به سامانه مودیان را داشته باشد

3 – تحت نظارت سازمان امور مالیاتی باشد

4 – شماره شناسه یکتا اختصاصی داشته باشد

 

 

 

سامانه مودیان و زمان فراخوان ثبت نام گروه های مختلف در این سامانه :

این زمان بندی همان گونه که گفته شد برای گروه های مختلف متفاوت می باشد .

بر اساس قانون ” مصوبه مجلس شورای اسلامی ” این قانون به صورت هم زمان جهت همه ی شرکت ها اجرا نشده و اجرای آن بسته به نوع شرکت زمان بندی های متفاوتی دارد .

در جدول ذیل مشخصات این دسته بندی را جهت هر گروه از کسب و کارها به نمایش خواهیم گذاشت :

 

نوع شرکت

تاریخ اجرای قانون سامانه مودیان

شرکت های عضو بورس و فرا بورس

1401/08/01

شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرای ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

1401/10/01

اشخاص حقوقی

1402/01/01

صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده

1402/04/01

صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم

1402/07/01

کلیه اشخاص مشمول باقی مانده

1402/10/01

 

 

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی

 

چه افرادی موظف به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی می باشند ؟

در متن بند ج ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افرادی که باید در این سامانه ثبت نام نمایند ، مشخص گردیده است .

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی و غیر صنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های 4 و 5 باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/03/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون می باشند .

در این قانون هر گاه از واژه مودی استفاده می شود ، مراد اشخاص مشمول هستند مگر خلاف آن تصریح گردیده باشد .

بر اساس این مصوبه ، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مذکور در فصل 4 و 5 قانون مالیات های مستقیم ، موظف به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی می باشند .

ضروری است این افراد ، از این پس صورت حساب های الکترونیکی خود را از طریق این سامانه ارسل نمایند .

2 گروه از مودیانی که ملزم به ثبت نام در سامانه گردیده اند عبارتند از :

1 – کلیه اشخاص حقوقی : شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی غیر تجاری ( به نسبت در آمد ناشی از فعالیت انتفاعی خود )

2 – کلیه اشخاص حقیقی صاحب شغل صنفی یا غیر صنفی

 

 

سامانه مودیان مالیاتی و جرائم عدم اجرای این قانون :

جرائم سنگینی از سوی سازمان امور مالیاتی ، جهت مودیانی که قانون سامانه مودیان را رعایت نکنند اعمال خواهد گردید :

چنان چه هر کدام از تخلفات ذیل را مودی مرتکب گردد ، مشمول جریمه ای معادل 10% میزان فروش خواهد گردید :

1 – عدم عضویت در سامانه مودیان

2 – عدم استفاده از پایانه فروشگاهی

3 – استفاده ننمودن از حافظه مالیاتی

4 – استفاده نمودن از حافظه مالیاتی دیگران جهت خود

5 – استفاده نمودن از حافظه مالیاتی خود جهت دیگران

6 – اعلام ننمودن شماره حساب های بانکی بنگاه اقتصادی ، که گردش مالی با آن حساب ها صورت می پذیرد

ممکن است اقدامات دیگری هم صورت پذیرد که جرائمی را به همراه داشته باشد .

به طور مثال : تحویل ندادن صورت حساب چاپی به خریدار و یا مخدوش نمودن آن توسط فروشنده ، در این صورت مودی مشمول جریمه ای معادل 2% فروش صورت گرفته و یا 20 میلیون ریال ( هر کدام که بیشتر باشد ) خواهد گردید .

این ارقام با توجه به تورم سالانه ، همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی تجدید نظر و متعاقبا اعلام خواهد گردید .

نکته : صراحتا در این قانون آمده است که سازمان نمی تواند 50% از این جرائم را مورد بخشودگی قرار دهد .

 

 

سامانه مودیان و مراحل ثبت نام در آن :

ثبت نام در این سامانه با دیگر ثبت نام ها در سامانه الکترونیک متفاوت می باشد .

جهت ثبت نام در سامانه مودیان ضروری می باشد که مراحل ذیل به دقت صورت پذیرد تا امکان ارسال صورت حساب الکترونیکی فراهم گردد :

1 – ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی

2 – گواهی امضای الکترونیکی دریافت گردد

3 – شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت گردد

4 – شناسه کالاها و خدمات دریافت گردد

 

این مطلب را مطالعه کنید: تشکیل پرونده مالیاتی

 

ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی :

ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی از طریق سایت www.y.tax.gov.ir  صورت می پذیرد ، البته عزیزانی که در دوره های قبل ارسال اظهارنامه عملکرد داشته اند ، حتما در این سایت ثبت نام نموده اند .

 

 

دریافت گواهی امضای الکترونیک :

مرحله دوم دریافت گواهی امضای الکترونیک می باشد . جهت ذریافت این گواهینامه باید وارد سایت www.gica.ir گردید و قسمت درخواست صدور گواهی امضای الکترونیک را انتخاب نمائید .

پس از طی مراحل کد رهگیری دریافت می نمائید ، این کد را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه و توکن امضای الکترونیک که به مانند فلش مموری می باشد دریافت می نمائید .

از طریق این توکن کلید عمومی امضای الکترونیک استخراج گردیده و می توانید شناسه یکتای حافظه مالیاتی مربوط به خود را دریافت نمائید .

 

 

شناسه یکتای حافظه مالیاتی :

سازمان امور مالیاتی جهت مودیان کارپوشه ای را ایجاد نموده است ، می توانید از طریق سایت www.my.tax.gov.ir وارد این کار پوشه گردید .

با انتخاب شناسه های یکتای حافظه مالیاتی که در سمت راست صفحه قرار دارد کلید عمومی را بارگذاری نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی را ایجاد نمائید .

 

 

دریافت شناسه کالا و خدمات :

سازمان امور مالیاتی به هر کالا و یا خدمات کدی را اختصاص داده است . این شناسه به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم بندی شده است .

سازمان امور مالیاتی در حال حاضر مودیان را ملزم به ارسال شناسه خصوصی کالا و خدمات ننموده است .

شناسه عمومی کالا و خدمات متشکل از فهرستی می باشد که تمامی کالاها و خدمات و نیز شناسه مربوط به آن ها را در بر می گیرد .

برای این که ببینید که شناسه کالا و خدمات شما در این لیست موجود می باشد یا خیر تا بتوانید از آن شناسه استفاده بنمائید ، باید به آدرس www.stuffid.tax.gov.ir رجوع نموده و شناسه کالا و خدمات مورد نظر را دریافت نمائید .

چنان چه شناسه کالا و خدمات مربوطه در این سایت نبود ، به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir مراجعه و برای کالا و خدماتتان شناسه دریافت نمائید .

 

 
سامانه مودیان و روش های ارسال صورت حساب به این سامانه :

در صورتی که تمامی مراحل فوق را طی نمودید ، آماده ارسال صورت حساب الکترونیکی خواهید بود .

روش هایی که می توانید صورت حساب الکترونیکی را به سازمان ارسال نمائید عبارتند از :

1 – ارسال مستقیم توسط مودی از طریق نرم افزار حسابداری ( توسط حسابدار ، موسسه حسابداری و یا شرکت حسابداری )

2 – ارسال توسط شرکت های معتمد

3 – ارسال توسط سامانه های دولتی

 

 

کلام آخر :

بهتر است تمامی موارد فوق از طریق شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری و یا شرکت معتمد صورت پذیرد .

شرکت حسابداری و موسسه حسابداری به دلیل تعدد در کار و بهره مندی از کارشناسان زبده و کار بلد ، بهترین گزینه می باشند .

باعث افتخار ماست که در ثبت ارقام ( شرکت حسابداری در کرج و تهران ) صفر تا صد خدمات حسابداری و مالیاتی و نیز انجام امور مربوط به سامانه مودیان مالیاتی را ، جهت شما سروران گرامی و به بهترین نحو ممکن ، به انجام رسانیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ