ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد :

ثبت سند حقوق و دستمزد از مفصل ترين ثبت ها در حسابداري مي باشد . بارها ديده شده كه در مصاحبه هاي استخدامي از كارجو نحوه ثبت سند حقوق و دستمزد سوال شده است . سند حقوق و دستمزد جزو اسناد هزينه اي به حساب مي آيد

بخش عمده ستون بدهكار سند حقوق و دستمزد مربوط به هزينه هاي پرسنلي مي باشد و ستون بستانكار اين سند مربوط به ثبت جاري كاركنان ، سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي مي شود .

 

 

ثبت سند حقوق و دستمزد و محاسبات حقوق :

ثبت سند حقوق و دستمزد نياز به پيش زمينه هايي نيز دارد ، پيش از ثبت سند حقوق و دستمزد ابتدا بايد محاسبات حقوق و دستمزد صورت پذيرد و نتيجه اين محاسبات مي باشد كه در نرم افزار حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد و سند

حقوق و دستمزد صادر مي گردد .

بايد توجه داشت كه محاسبات انجام گرفته خيلي دقيق صورت پذيرد در در صدور سند دچار اختلال نگرديم و خدايي نا كرده حق و حقوق افراد تضييع نگردد .

ثبت سند حقوق و دستمزد در ستون بدهكار :

ثبت سند حقوق و دستمزد در قسمت بدهكار اين سند بستگي به نوع فعاليت شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي متغير مي باشد ، در ستون بدهكار سند حقوق و دستمزد مواردي از قبيل حقوق كاركرد ، حق مسكن ، بن كارگري ، حق اولاد ،

اضافه كار ، نوبت كاري و … قرار مي گيرد .

جهت ثبت سند در ستون بدهكار بايد موارد قيد شده را در سرفصل معين و نيز در سرفصل كل هزينه حقوق و دستمزد تعريف نمود .

ثبت سند حقوق و دستمزد در ستون بدهكار شامل مواردي از قبيل ذيل مي گردد :

1 – هزينه حقوق و دستمزد

2 – بن كارگري

3 – اضافه كار

4 – هزينه ماموريت

5 – ……

6 – 23% بيمه سهم كار فرما ( 20 درصد بيمه سهم كارفرما و 3 درصد بيمه بيكاري )

ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند و امور ثبت سند براي شركت هايي كه پروژه يا مركز هزينه دارند متفاوت مي باشد ، در اين گونه شركت ها هزينه ها بايد در سطح تفصيلي و به تفكيك مراكز هزينه ثبت گردد ،

اين تفكيك باعث مي گردد كه هزينه هاي پروژه را ريز تر و دقيق تر داشته باشيم و در برآورد هزينه ها دقيق تر عمل نماييم .

ثبت سند حقوق و دستمزد در ستون بستانكار :

ثبت سند حقوق و دستمزد در ستون بستانكار اين سند مربوط به جاري كاركنان و ساير بستانكاران ( بستانكاران غير تجاري ) مي باشد .

در ثبت سند حقوق و دستمزد جاري كاركنان به ميزان حقوقي كه بايد به شخص پرداخت گردد بستانكار مي شود .

در ثبت سند حقوق بستانكاران غير تجاري ( ماليات حقوق و دستمزد ) به ميزان كسورات ماليات بستانكار مي شود .

در ثبت سند حقوق و دستمزد بستانكاران غير تجاري ( سازمان تامين اجتماعي ) به ميزان 30% حق بيمه شامل ( 20% سهم كارفرما 7%  سهم بيمه شده و 3% بيمه بيكاري ) بستانكار مي شود .

ثبت سند حقوق و دستمزد و نحوه ثبت مساعده يا علي الحساب :

ثبت سند حقوق و دستمزد در بخش حقوق قابل پرداخت شامل كسورات نيز مي گردد ، بخشي از كسورات قابل پرداخت مساعده يا علي الحساب حقوق مي باشد .

بايد توجه داشت كه در ثبت سند حقوق و دستمزد ، پرداخت مساعده و يا علي الحساب تاثيري بر ميزان هزينه حقوق در ثبت حسابداري ندارد ،

اين مبلغ قبلا توسط كارفرما پرداخت گرديده و ميزان هزينه حقوق كار فرما را تغيير نمي دهد . بلكه از مبلغ قابل پرداخت كسر مي گردد . تيم متخصص و كاربلد ما در ثبت ارقام آماده ارائه هر گونه خدمات حسابداري ، مالي و مالياتي

جهتشما عزيزان و سروران گرامي مي باشد . فقط كافيست با يك تماس از خدمات ارزشمند ما در ثبت ارقام بهره مند شويد .

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ