ثبت سند حسابداري فروش

ثبت سند حسابداري فروش

ثبت سند حسابداري فروش :

ثبت سند حسابداري فروش جزو پر كاربرد ترين اسناد در سيستم حسابداري مي باشد و در مجموعه هايي كه محصول ارائه مي نمايند از ثبت سند حسابداري فروش بسيار استفاده مي نمايند ،

البته امروزه با توجه به نرم افزارهاي پيشرفته حسابداري كه در بازار مي باشند ، كار براي حسابداران راحت تر مي باشد ، چرا كه نرم افزار حسابداري بصورت اتوماتيك اين سند را صادر مي نمايد .

ثبت سند حسابداري فروش در شركت هاي بازرگاني :

ثبت سند حسابداري فروش در شركت هاي بازرگاني بدين صورت مي باشد كه اين گونه شركت ها معمولا از سرفصل هايي تحت عنوان فروش كالا ، برگشت از فروش و تخفيفات و تخفيفات نقدي فروش استفاده مي نمايند . البته بايد توجه داشت كه شركت هايي كه جهت محصولات خود گارانتي و ضمانت در نظر گرفته اند از 2 سرفصل هزينه گارانتي و ذخيره گارانتي نيز استفاده مي نمايند .

ثبت سند حسابداري فروش و سرفصل معين :

ثبت سند حسابداري فروش در سر فصل معين ساختار مشخصي دارد كه در ذيل به آن خواهيم پرداخت ولي ممكن است اين سر فصل ها بسته به گزارشات مورد نياز مديريت و نظر و تشخيص حسابدار تغييراتي داشته باشند .

در سرفصل معين ثبت سند حسابداري فروش در ستون بدهكار از سرفصل هايي چون حساب هاي دريافتني ( بدهكاران تجاري ) و برگشت از فروش و تخفيفات استفاده مي شود و در ستون بستانكار اين سند از سر فصل هايي هم چون ماليات و عوارض ارزش افزوده و نيز در آمد ها استفاده مي نماييم .

ثبت سند حسابداري فروش

ثبت سند حسابداري فروش و سر فصل تفصيلي :

ثبت سند حسابداري فروش در نرم افزار هاي حسابداري بيد تفصيل مناسب خود را داشته باشد . در ثبت سند حسابداري فروش در ستون بدهكار اين سند جهت معين حساب هاي دريافتني از تفصيل اشخاص حقيقي و حقوقي كه كالا را از ما دريافت نموده اند استفاده مي نماييم .

در ثبت سند حسابداري فروش در ستون بستانكار جهت معين درآمد از تفصيلي هايي هم چون تامين كننده ها و يا گروه كالا استفاده نمود .

ثبت سند حسابداري فروش و كدينگ :

ثبت سند حسابداري فروش همانند ديگر ثبت هاي حسابداري نيازمند كدينگ و سر فصل هاي مناسب آن سند مي باشد ، چرا كه اگر از كدينگي مطابق با استانداردهاي حسابداري استفاده ننماييم قطعا هم در كار به مشكل بر خواهيم خورد و نيز نمي توانيم گزارشات دقيقي را از سيستم دريافت نماييم .

ثبت سند حسابداري فروش و حساب فروش ( در آمد فروش ) :

ثبت سند حسابداري فروش و نگهداري حساب فروش در واحد هاي تجاري  به اين صورت مي باشد كه معادل مبلغ كالاهايي را كه در طي دوره به فروش رسانده اند را در حسابي تحت عنوان ” فروش كالا ” و يا ” در آمد فروش ” با ماهيت بستانكار ثبت و نگهداري مي نمايند ،

طبق اصل تحقق در آمد ، در آمد بدون توجه به زمان دريافت وجه نقد شناسايي مي گردد ، پس فر آيند شناسايي در آمد فروش كالا نيز از اين اصل مستثني نمي باشد و در زمان تحقق مي بايست شناسايي گردد . بايد توجه داشت مطابق اصل تحقق در آمد نبايد پيش دريافت ها را در آمد دوره محاسبه نمود .

ثبت سند حسابداري فروش و ثبت برگشت از فروش :

سند حسابداري فروش را در بالا توضيح داديم ، حال ممكن است كالا به دليل نقص و يا معيوب بودن برگشت داده شود ، در اين هنگام سندي كه صادر مي نماييم دقيقا مانند ثبت تخفيف مي باشد ، به دليل اين كه ماهيت دو حساب برگشت از فروش و تخفيفات يكسان مي باشد

معمولا اين دو سر فصل را در يك جا تحت عنوان برگشت از فروش و تخفيفات نگهداري مي كنند . در ثبت برگشت از فروش و تخفيفات در صورتي كه يك قلم از چند قلم كالاي فروش رفته برگشت داده شود سر فصل هاي برگشت از فروش و تخفيفات و نيز ماليات و عوارض ارزش افزوده بدهكار مي گردد و حساب هاي دريافتني تجاري به ميزان كالاي برگشت داده شده بستانكار ميگردد .

در ثبت برگشت از فروش بايد توجه داشت كه در زماني كه كل اجناس فاكتور برگشت داده شود سندي كه صادر مي گردد دقيقا عكس سند فروش مي باشد يعني جاي بدهكار و بستانكار ها تعويض مي گردد .

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ