ترازنامه حسابداری

ترازنامه حسابداری

 

ترازنامه حسابداری :

ترازنامه حسابداری یکی از صورت های مالی اساسی می باشد که در گذشته به آن بیلان گفته می شد و امروزه به آن صورت وضعیت مالی گفته می شود .

ترازنامه در اصل بیانگر آن می باشد که شرکت به چه میزان دارایی دارد ، شرکت به چه میزان بدهکار است و در نهایت این که ارزش شرکت به چه میزان می باشد . این ها مسائلی هستند که در معادله ترازنامه نیز آمده است .

دارایی = بدهی + سرمایه ( حقوق صاحبان سهام )
تهیه و تنظیم صورت های مالی و تهیه و تنظیم ترازنامه بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد ، چرا که از ترازنامه حسابداری می توان به مسائل فراوانی پی برد ، به عنوان مثال از ترازنامه حسابداری می توانیم قدرت مالی شرکت ها را بررسی و مورد ارزیابی قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل نمائیم .

ترازنامه حسابداری

ترازنامه حسابداری و دارایی ها :

ترازنامه حسابداری و معادله آن را بیان نمودیم ، حال اجزاء ترازنامه را مورد بررسی قرار می دهیم . همان گونه که مستحضر هستید در سمت راست ترازنامه حسابداری دارایی ها قرار دارند .

به آن دسته از مواردی که در مالکیت شرکت قرار دارند دارایی گفته می شود . دارایی ها خود بر اساس نقد شوندگی به 2 دسته تحت عنوان دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری تقسیم می گردند .

دارایی جاری Current Asset دارایی می باشد که در طی یک سال مصرف شده و یا به وجه نقد تبدیل گردد ، به عنوان مثال مواردی نظیر وجوه نقد ، حساب های دریافتنی ، موجودی و پیش پرداخت ها جزو دارایی های جاری به شمار می آیند .

دارایی های غیر جاری Non-Current Asset دارایی می باشد که معمولا در طی یک سال مصرف نشده و غالبا بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرند . این دسته دارایی ها همان دارایی های مشهود و نا مشهود و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشند .

این مطلب را مطالعه کنید: تهیه و تنظیم تراز نامه

دارایی های ثابت مشهود همانند :

1 – ساختمان

2 – زمین

3 – تجهیزات

دارایی های نا مشهود همانند :

1 – ثبت اختراع

2 – علائم تجاری

سرمایه گذاری های بلند مدت همانند :

1 – سپرده های بانکی بلند مدت

2 – سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

3 – ادغام و یا تملک

 

این مطلب را مطالعه کنید: شرکت حسابداری

 

ترازنامه حسابداری و بدهی ها :

ترازنامه حسابداری همان گونه که گفته شد ، در ستون راست خود دارایی ها را جای می دهد و در ستون چپ آن بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه قرار دارد .

حال به مبحث بدهی ها می پردازیم ، بدهی ها نیز همانند دارایی ها به 2 دسته بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری تقسیم بندی می گردند .

بدهی های جاری Current Liabilities بدهی هایی می باشند که در کمتر از یک سال تکلیف آن ها مشخص گردیده و قبل از یک سال سر رسید آن ها فر می رسد . بد هی هایی نظیر حساب های پرداختنی ، پیش دریافت ها و حصه جاری وام از زمره بدهی های جاری به حساب می آیند .

بدهی های غیر جاری Non-Current Liabilities بدهی هایی می باشند که بر عکس بدهی های جاری در کمتر از یک سال سر رسید آن ها فرا نمی رسد و زمان سررسید آن ها بیشتر از یک سال می باشد . وام و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در زمره بدهی های غیر جاری می باشند .

 

این مطلب را مطالعه کنید: موسسه حسابداری

 

ترازنامه حسابداری و حقوق صاحبان سهام :

ترازنامه حسابداری در سمت چپ خود علاوه بر بدهی ها حقوق مالکانه را نیز در بر می گیرد . به عبارتی می توان گفت حقوق صاحبان سهم مساوی می باشد با ارزش شرکت پس از تسویه نمودن تمامی بدهی های آن .

 

ترازنامه حسابداری و ثبت ارقام :

ترازنامه حسابداری و یا به عبارت دیگر تهیه و تنظیم ترازنامه تخصص ماست . کارشناسان و متخصصان حرفه ای و کار بلد ما در ثبت ارقام که در میان شرکت های حسابداری در زمره بهترین شرکت حسابداری ( بهترین شرکت حسابداری در تهران و بهترین شرکت حسابداری در کرج ) به شمار می آید ، آماده ارائه هر گونه خدمات حسابداری و مالیاتی جهت شما عزیزان می باشند .

کافیست با یک تماس از مشاوره ی ارزنده متخصصین زبده ما در ثبت ارقام بهره مند گردید تا با خیالی آسوده خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی در کرج و تهران خود را به ما بسپارید و از دغدغه هایی از این دست رهایی یابید .

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ