گزارشات فصلی در کرج

گزارشات فصلی

گزارشات فصلی در کرج

گزارشات فصلی در کرج و اقصی نقاط کشور:گزارشات فصلی در کرج و هر نقطه از مملکتمان دارای زمان مشخصی برای ارسال میباشد مهلت ارسال گزارشات فصلی ۴۵ روز بعد از پایان هرفصل می باشد که مودیان نیز باید از طریق سایت دارایی نسبت به ارسال آن اقدام نمایند(گزارشات خرید، فروش و اجاره).گزارشات فصلی در کرج و ارسال آن را به تیم خبره ثبت ارقام بسپارید.

گزارشات فصلی در کرج و جرائم عدم ارسال گزارشات فصلی

گزارشات فصلی در کرج و هر نقطه از کشور امری مهم میباشد ضمن اینکه گزارشات فصلی در کرج و اقصی نقاط کشور به عنوان یک تکلیف میباشد ارسال گزارشات فصلی برای مودی مالیاتی جریمه در پی خواهد داشت .طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مواقعی که مودی مالیات در زمان تعیین شده، گزارشات معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه ندهند، معادل 1 درصد نیز از مالیات معاملات خود جریمه می شوند و همچنین جریمه تعیین شده قابل بخشش نخواهد بود.

گزارشات فصلی در کرج
گزارشات فصلی در کرج و هر نقطه ازکشور عزیزمان ایران نیاز به چه علمی دارد ؟

گزارشات فصلی در کرج و هر نقطه از کشور عزیز مان ایران کاری فوق العاده تخصصی مییباشد و ارسال ان نیر نیازمند فردی با تجربه بالای مالیاتی و همین طور کار در زمینه حسابداری میباشد کوچکترین اشتباه در ارسال گزارشات فصلی مشکالاتی را برای بنگاه اقصادی خواهد داشت مثلا یک اشتباه در ورود اشتباه اطلاعات فروشنده یا خریدار هم خود مجموعه و هم طزف مقابل را وارد دردسر عظیمی خواهد کرد .گزارشات فصلی در کرج و ارسال ان را به متخصصان ما در ثبت ارقام بسپارید .

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ