پلمپ دفاتر در كرج با 15سال سابقه

پلمپ دفاتر در كرج

پلمپ دفاتر در كرج :

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران براي همه افرادي كه شركت ثبت مي نمايند امري واجب است و بر اساس قانون بايد براي شفاف سازي در آمدها و هزينه ها جهت پلمپ دفاتر اقدام نمايند . پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران توسط اداره ثبت شركت ها انجام مي شود

. در حقيقت بعد از مراحل ثبت شركت بايد دفاتر قانوني تهيه گردد و تمامي امور انجام گرفته در شركت كه توسط حسابدار ، جهت آنها سند به صورت روزانه صادر ميگردد در دفاتر حسابداري آورده شود .

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهر هاي ايران شامل چه دفاتري مي باشد :

پلمپ دفاتر در كرج و اقصي نقاط ايران شامل دفتر روزنامه ، دفتر كل و دفتر دارايي مي شود . البته در حسابداري دفتري نيز به نام دفتر كپيه يا انديكس وجود دارد كه نيازي به پلمپ دفاتر و امضاء نماينده اداره ثبت ندارد ، ولي اواراق آن حتما بايد داراي شماره ملخي باشند .

پلمپ دفاتر در كرج و جرائم عدم پلمپ دفاتر قانوني :

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران جهت شركت ها امري ضروري مي باشد  و اين مهم بايد قبل از آن كه مطلبي در دفاتر حسابداري نوشته شود انجام پذيرد . چنانچه پلمپ دفاتر قانوني صورت نپذيرد شما مشمول جرائم خواهيد گرديد .

به موجب اصلاحات صورت گرفته در ماده 193 قانون مالياتهاي مستقيم و حذف و ويرايش بخش هايي از اين ماده به مودياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني ( دفتر كل ، دفتر روزنامه ) هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر قانوني مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهند بود .

پلمپ دفاتر در كرج

پلمپ دفاتر در كرج و مدارك لازم جهت اشخاص حقوقي :

پلمپ دفاتر در كرج و ساير شهر هاي ايران جهت اشخاص حقوقي نياز به مداركي دارد كه در ذيل به آن ها خواهيم پرداخت .

1 – اصل اظهارنامه پلمپ با امضاء

2 – كپي روزنامه تاسيس

3 – كپي آخرين تغييرات ثبتي شركت در روزنامه رسمي

4 – تصوير كارت ملي مدير عامل

5 – اصل يا تصوير وكالت نامه يا معرفي نامه جهت اشخاص دولتي

پلمپ دفاتر در كرج و مدارك لازم جهت اشخاص حقيقي :

پلمپ دفاتر در كرج و ساير شهر هاي ايران جهت اشخاص حقيقي نياز به مداركي دارد كه در ذيل به آن ها خواهيم پرداخت

1 – اصل اظهارنامه پلمپ كه از سايت دريافت گرديده بهمراه مهر و امضاء

2 – تصوير كارت ملي متقاضي پلمپ

3 – تصوير پروانه كسب

4 – مجوز پروانه كسب

5 – وكالتنامه ( در صورتي كه وكيل يا نماينده جهت پلمپ معرفي شده باشد )

پلمپ دفاتر در كرج و زمان انجام آن :

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران نيز مانند ديگر امور مربوط به حسابداري شركت ها بايد در زمان خود صورت پذيرد . طبق قانون شركت هاي نو پا و تازه تاسيس حداكثر تا 2 ماه پس از تاسيس شركت فرصت دارند تا جهت دريافت دفاتر قانوني خود  در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايند ،

آخرين زمان دريافت دفاتر حسابداري پلمپ شده جهت سال بعد ( اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي ) اسفند ماه مي باشد . در اين زمان است كه مي بايست جهت پلمپ دفاتر اقدام نمايند و پيش از اتمام سال مالي به اداره ثبت شركت ها درخواست دهند .

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران حتي جهت شركت هايي كه هنوز فعاليت خود را شروع نكرده اند امري ضروري مي باشد .

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران طبق قانون شامل چه اشخاصي مي شود :

پلمپ دفاتر در كرج و ديگر شهرهاي ايران ، طبق ماده 6 قانون تجارت ، مشمول همه تجار به جز كسبه خرد و جزء مي شود . تمامي اشخاص حقوقي كه در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده اند و نيز تمام اشخاص حقيقي كه صاحب كسب و كار هستند بايد براي پلمپ دفاتر اقدام نمايند .

به علاوه اشخاصي كه فروش آن ها يا ده برابر در آمد آن ها از سال 92 به بعد بيش از 3 ميليارد تومان بوده باشد و نيز جهت وكلا و پزشكاني كه اين مبلغ بيش از يك و نيم ميليارد تومان باشد مشمول پلمپ دفاتر قانوني هستند . علاوه بر اين تشكل هاي قانوني همانند احزاب و اتحاديه هاي صنفي هم بايد جهت پلمپ دفاتر اقدام نمايند .

پلمپ دفاتر در كرج با نام ثبت ارقام اين افتخار را دارد كه در اين حيطه نيز به ياري صاحبان مشاغل شتافته و در جهت رفع دغدغه هاي اين عزيزان امور مربوط به پلمپ دفاتر ايشان را انجام دهد ، كافيست با يك تماس صفر تا صد خدمات حسابداري در كرج و ديگر شهر هاي ايران را به ما بسپاريد  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ