ماده 84 قانون مالیات های مستقیم

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم

 

 

 

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم :

 

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم  – میزان معافیت مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، هر ساله

در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود . ] 1 [ ] 2 [

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی

 

1 – به موجب مفاد ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 ؛ میزان معافیت مالیاتی اشخاص

حقیقی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ،

 

اصلاحی مصوب 1394/04/31 به ازای فرزند سوم و بیشتر ، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول

پانزده درصد ( 15% ) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد .

 

این تخفیف حداکثر 3 بار قابل استفاده است .

 

تبصره – تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیت های مندرج در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم می باشد .

 

( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت 7 سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است . )

 

2 – به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1394/04/31 ، این متن جایگزین متن قبلی

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم شد .

 

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( 1 ) قانون

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 –

 

در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات

معاف می شود . ”

 

 

متن کامل ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات آن را ملاحظه فرمودید ، حال می خواهیم ماده 84 قانون مالیات های مستقیم

را تفسیر نمائیم .

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم

این مطلب را مطالعه کنید: خدمات مالیاتی و حسابداری

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و تفسیر آن :

 

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ، در متن این ماده آمده است ، ” میزان معافیت مالیات بر در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق از

یک یا چند منبع ، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود ”

 

البته این متن ، طبق اصلاحیه در سال 1394 تغییر نموده و جایگزین متن قبلی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .

 

متن قبلی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بدین شرح بود :

 

تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 –

 

در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع ، از پرداخت مالیات

معاف می شود . ”

 

بدین ترتیب طبق اصلاحیه صورت پذیرفته ، سقف در آمد مشمول معافیت مالیاتی همه ساله در قانون بودجه مشخص خواهد گردید .

 

این سقف نیز  شامل ؛ در آمد ناشی از حقوق و در آمد شخص از منابع مختلف می گردد .

 

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و میزان مالیات بر در آمد بر اساس این ماده :

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ، سقف معافیت مالیات بر در آمد همه ساله ، بر طبق شرایط اقتصادی ، تورم سالیانه ، میزان

افزایش حقوق کارگران و کارمندان و نیز مواردی ز این قبیل مشخص می گردد .

 

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402 ، مبلغ یک

میلیارد و دویست میلیون ( 1/200/000/000 ) ریال تعیین گردیده است .

 

این بدان معنا می باشد که ، در آمد های سالیانه کمتر از 120 میلیون تومانی ، خواه از یک منبع در آمدی یا چند منبع ، مشمول

معافیت مالیاتی می باشند .

 

اما نرخ مالیات بر در آمد مازاد این مبلغ ، بر اساس مقدار در آمد مشخص خواهد گردید . به واقع هر چه میزان در آمد سالیانه افراد

نسبت به این سقف افزایش یابد ، مبلغ مالیات نیز بالاتر خواهد رفت .

 

شرح مالیات بر در آمد مشمول درآمد حقوق در سال 1402 به قرار ذیل می باشد :

 

 

1 – سبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( 1/200/000/000 ) ریال تا یک میلیارد و شش صد و هشتاد میلیون

( 1/680/000/000 ) ریال ، ده درصد ( 10% )

 

2 –  نسبت به مازاد یک میلیارد و شش صد و هشتاد میلیون ( 1/680/000/000 ) ریال تا دو میلیارد و هفت صد و شصت میلیون

( 2/760/000/000 ) ریال ، پانزده درصد ( 15% )

 

3 – نسبت به مازاد دو میلیارد و هفت صد و شصت میلیون ( 2/760/000/000 ) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون

( 4/080/000/000 ) ریال ، بیست درصد ( 20% )

 

4 – نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ( 4/080/000/000 ) ریال به بالا ، سی درصد

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ثبت ارقام در تماس باشید

 

خدمات ما
شبکه های اجتماعی
Telegram
WhatsApp
فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ