سند صورت وضعيت پيمانكاري

سند صورت وضعيت پيمانكاري

سند صورت وضعيت پيمانكاري :

سند صورت وضعيت پيمانكاري جهت شركت هايي نمود پيدا مي كند كه ، با شركت در مناقصه ها و در صورت برنده شدن درمناقصه ، قراردادي را با سازمان ها و يا ارگان هاي مختلف منعقد مي نمايند .

سند صورت وضعيت پيمانكاري و شركت در مناقصه :

سند صورت وضعيت پيمانكاري همان طور كه از نامش پيداست خاص شركت هاي پيمانكاري مي باشد و پيش نياز ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري شركت در مناقصه مي باشد ، حال برنده شدن در مناقصات نيز نيازمند استراتژي خاص خود مي باشد كه در آينده به آن هم خواهيم پرداخت .

در نظر بگيريم كه در مناقصه اي شركت نموده ايم ، شركت در مناقصه هزينه هايي را براي ما در بر خواهد داشت كه جهت اين هزينه ها سند حسابداري ذيل را صادر خواهيم نمود .

هزينه هاي شركت در مناقصه    *** ( بد )

بانك    *** ( بس )

بايد توجه داشت كه بررسي هزينه ها و در آمد هاي يك پروژه جهت پيمانكاران از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد و پيمانكاران محترم به هنگام شركت در مناقصه حتما موارد فوق را بر آورد و مهندسي مي نمايند و در صورت سود دهي در مناقصه شركت مي نمايند .

در هنگام شركت در مناقصه 2 پاكت ارائه مي گردد ، يكي از اين پاكت ها مربوط به مبلغ پيشنهاد شده و در پاكت مبالغ كه به صورت محرمانه نيز مي باشد ، به برگزار كننده يا كارفرما ارائه مي گردد و پاكت ديگر نيز جهت مدارك شركت ارائه مي گردد .

سند صورت وضعيت پيمانكاري و صدور ضمانت نامه :

سند صورت وضعيت پيمانكاري ( ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري ) بايد بسيار با دقت و بدون اشتباه صورت پذيرد ، چرا كه بروز هر گونه اشتباه در نحوه ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري ، ممكن است جرائمي را براي ما از جانب سازمان امور مالياتي به همراه داشته باشد .

جهت صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه پيمانكار به بانك معرفي مي گردد و اصطلاحا ضمانت نامه بانكي بايد دريافت نمايد . در اين هنگام پيمانكار بايد وثيقه و كارمزد پرداخت نمايد كه ثبت آن به شرح ذيل مي باشد :

حساب هاي انتظامي ( جهت وثيقه ضمانت نامه مناقصه مربوطه )   *** ( بد )

حساب هاي انتظامي ( جهت ضمانت نامه مناقصه مربوطه )   *** ( بد )

طرف حساب هاي انتظامي ( جهت وثيقه ضمانت نامه مناقصه مربوطه )   *** ( بس )

طرف حساب هاي انتظامي ( جهت ضمانت نامه مناقصه مربوطه )   *** ( بس )

هزينه كارمزد بانكي    *** ( بد )

بانك    *** ( بس )

 

سند صورت وضعيت پيمانكاري

سند صورت وضعيت پيمانكاري و انتخاب پيمانكار :

سند صورت وضعيت پيمانكاري پس از انتخاب پيمانكار و انعقاد قرارداد ، جهت ضمانت نامه و … نيز صادر مي گردد كه به آنها نيز خواهيم پرداخت . در زمان انتخاب پيمانكار ، ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري انجام نمي پذيرد . در اين مرحله كميسيون برگزاري مناقصات در ابتدا تمامي پاكت هاي مدارك را بررسي مي نمايند تا از كامل بودن مدارك اطمينان حاصل نمايند . در صورتي كه مدارك داراي نواقص باشند از بقيه مدارك جدا و كنار گذارده مي گردند .

در مرحله بعدي نوبت به بررسي پاكت هاي دوم ( مبالغ پيشنهادي توسط پيمانكاران ) مي رسد . در اين زمان ابتدا پاكت ها را به ترتيب از پايين ترين قيمت تا بالا ترين قيمت مرتب سازي مي كنند و سپس در جدول مقايسه قرار مي دهند و سر انجام معقول ترين و مناسب ترين رقم پيشنهادي بعنوان برنده شناسايي و معرفي مي گردد .

در اين مرحله با شركت برنده شده قرارداد را منعقد مي نمايند ، بايد توجه داشت در صورتي كه شركت برنده به هر دليلي از انعقاد قرارداد سر باز زند ، مدارك مناقصه او به نفع كارفرما ( برگزار كننده مناقصه ) ضبط و با شركت دوم قرار داد منعقد مي گردد .

این مطلب را مطالعه کنید: شرکت حسابداری در کرج

سند صورت وضعيت پيمانكاري و تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات :

سند صورت وضعيت پيمانكاري به هنگام صدور ضمانت نامه نيز بايد صادر گردد ، بايد توجه داشت كه ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري جهت وثيقه ضمانت فراموش نگردد . در هنگام به امضا رسيدن قرارداد پيمانكار مي بايست ضمانت نامه اي به ميزان 5% مبلغ تعيين شده اوليه را از بانك مورد نظر دريافت نمايد و به كارفرما تحويل دهد .

اين ضمانت نامه تا تاريخ تحويل صورت مجلس موقت اعتبار دارد و تا هنگامي كه اين تحويل صورت نپذيرفته باشد پيمانكار بايد به فرموده كارفرما ضمانت نامه را تمديد نمايد . در بخش هاي بعدي در مورد ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري بيشتر توضيح خواهيم داد و با نحوه ثبت سند صورت وضعيت پيمانكاري تا مرحله استرداد سپرده ( اتمام قرارداد و دريافت سپرده حسن انجام كار ) آشنا خواهيم شد .

انجام امور حسابداري و مالي خود را به تيم خبره ما ، شركت حسابداري در كرج و ديگر شهر هاي ايران ( ثبت ارقام ) ، بسپاريد .

حسابداري پيمانكاري تخصص ماست .

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ