حسابداری شرکت های پیمانکاری

حسابداری شرکت های پیمانکاری

حسابداری شرکت های پیمانکاری :

حسابداری شرکت های پیمانکاری هنگامی نیاز می شود که قراردادی معتبر ما بین کارفرما و پیمانکار منعقد می گردد . این قرارداد شامل مراحل مختلفی اعم از طرح اولیه ، برگزاری مناقصه ، ارجاع به پیمانکار و … می گردد .
حسابداری شرکت های پیمانکاری یکی از شیرین ترین و جذاب ترین انواع حسابداری به شمار می آید و از اهمیت به سزایی برخوردار است . حسابداری پیمانکاری به روش های مختلفی قابل اجرا است و توانایی شناسایی و تشخیص روش مناسب نیز بسیار مهم می باشد .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و روش های اجرای آن :

حسابداری شرکت های پیمانکاری به دو روش صورت می پذیرد ، این روش ها عبارتند از :

1 – روش کار تکمیل شده

2 – روش در صد پیشرفت کار

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری به روش کار تکمیل شده :

حسابداری شرکت های پیمانکاری به روش کار تکمیل شده ، در این روش همان گونه که از نامش نیز پیداست ، تمامی مراحل و محاسبات بر اساس اسناد و مدارک و شواهد صورت می پذیرد نه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته . در حسابداری شرکت های پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه کلیه اتفاقات اعم از سود و زیان و …  پس از اتمام پروژه محاسبه می گردد .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار :

حسابداری شرکت های پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار ، در این روش اتفاقات به صورت مرحله ای صورت می پذیرد و محاسبه سود و زیان نیز طبق درصد پیشرفت کار صورت می پذیرد . در حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار سود نهایی را بر اساس هزینه های پیش بینی شده محاسبه می نمائیم .

ایرادی که از این روش می توان گرفت این می باشد که در این شیوه به علت این که هزینه بر اساس سود و زیانی که واقع گردیده محاسبه می گردد ، چنانچه به هر علتی هزینه پیش بینی نشده ای رخ دهد ، پروژه به تعویق خواهد افتاد .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و گزارشگری پیمان های بلند مدت :

حسابداری شرکت های پیمانکاری در پروژه های بلند مدت به پروژه هایی معطوف می گردد که قرارداد شان طولانی مدت بسته می شود ، این بدان معناست که مدت زمان تکمیل پروژه در چند دوره مالی به طول می انجامد . پروژه هایی مانند راه سازی ، سد سازی ، ساخت تونل و .. جزء این دسته قرار می گیرند .

باید توجه داشت مهم ترین مسئله در این نوع پروژه ها شناسایی دقیق در آمد های سود آور می باشد .

حسابداری شرکت های پیمانکاری

حسابداری شرکت های پیمانکاری و انتخاب روش مناسب :

حسابداری شرکت های پیمانکاری در هر پروژه ای نیاز به انتخاب صحیح دارد . پیمانکار نمیتواند از روی سلیقه حسابداری پیمانکاری انجام بدهد ، پیمانکار می بایست بر اساس شرایطی که شرکت در مواجهه با آن است روش درست حسابداری را انتخاب نماید .

باید توجه داشت که پس از انتخاب روش ، در طول پروژه نمی توان روش را تغییر داد و تا آخر پروژه باید از آن روش تبعیت نمود ، چرا که تغییر روش در حسابداری پیمانکاری باعث بروز مشکلات عدیده می گردد و به سختی می توان اثرات مالی را پوشش داد و حتی گاهی نیز غیر ممکن خواهد بود .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و کار گواهی شده :

حسابداری شرکت های پیمانکاری نیز مانند دیگر شاخه های حسابداری اصطلاحات خاص خود را دارد . یکی از این واژگان در حسابداری پیمانکاری کار گواهی شده می باشد .

در حسابداری پیمانکاری ، هنگامی که جهت پیمانکار در طول مدت انجام عملیات ساخت و ساز سودی عاید گردد می بایست صورت وضعیت تهیه نماید ( صورت وضعیت توسط واحد فنی تهیه می گردد ) ، در صورتی که این صورت وضعیت مورد تایید کارفرما قرار بگیرد ، کار گواهی شده است .

توجه داشته باشیم که اگر پیشرفت کار مطلوب نباشد و مورد تایید کار فرما قرار نگیرد اصطلاحا می گویند کار گواهی نگردیده است ، این مبحث دقیقا عکس حالت کار گواهی شده می باشد .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و مبحث بیمه :

حسابداری شرکت های پیمانکاری نیز از دیگر انواع حسابداری مستثنی نبوده و توجه حسابداران به مبحث بیمه و مالیات امری بدیهی می باشد .

به طور کلی هر جایی که بحثی از در آمد پیش آید توجه به بیمه و مالیات از جانب حسابداران بسیار ضروری و کاملا طبیعی می باشد .

حسابداری پیمانکاری ( بلند مدت ) ، استاندارد شماره 9 به این مبحث به طور کامل پرداخته و مبحث بیمه حسابداری پیمانکاری نیز در ماده 38 قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده است .

طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، کارفرما موظف است به میزان 5 درصد ناخالص از هر صورت وضعیت را کسر نموده و نزد خود نگه دارد .

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و قانون کار و تامین اجتماعی :

حسابداری شرکت های پیمانکاری به مانند دیگر شاخه های حسابداری از قوانین تبعیت نموده و بر اساس قانون گام بر می دارد .

بنا به تعریف قانون کار در مورد قرارداد ؛ قرارداد را سندی می داند که به موجب آن کارگر موظف است در ازای دریافت حقوق ( حق الزحمه ) کاری را برای مدت مشخصی جهت کارفرما ارائه نماید .

در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید ، این قرارداد به حالت تعلیق در می آید . در این صورت اگر کارفرما پس از حالت تعلیق مانع کار کارگر شود یا به عبارت دیگر او را نپذبرد ، در این صورت کارگر می تواند ظرف مدت یک ماه به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر در این هیئت سر بلند بیرون آید رای بر به کار گیری کارگر از جانب کارفرما صادر می گردد .

حال چنانچه عذر کارگر موجه نباشد و بر عکس حالت فوق رخ بدهد ( یعنی رای به نفع کارفرما صادر گردد ) کارفرما موظف می باشد بابت هر سال سابقه کار ایشان مبلغی به میزان 45 روز به نرخ آخرین حقوق کارگر ، به ایشان پرداخت نماید .

قانون تامین اجتماعی پرداخت های دیگری را نیز جهت کارگر پیش بینی نموده است ، برخی از این پرداخت ها عبارتند از :

1 – کمک هزینه ازدواج ( در صورت وجود شرایط به بیمه شده تعلق می گیرد )

2 – غرامت دستمزد ( زمانی به فرد تعلق می گیرد که شخص به دلیل بیماری و یا بارداری توانایی انجام کار در محل خدمت خود را نداشته باشند و حقوقی عاید شان نگردد .

3 – کمک هزینه کفن و دفن ( این هزینه به بیمه شده و یا خانواده درجه یک ایشان تعلق می گیرد )

 

 

حسابداری شرکت های پیمانکاری و مفاهیم آن :

حسابداری شرکت های پیمانکاری نیاز به شناخت مفاهیمی دارد که باید آن ها را آموخته باشیم ، در ذیل به این مفاهیم خواهیم پرداخت :

1 – اصول و مفاهیم پیمان ها و نیز قوانین حاکم بر قرارداد ها

2 – استاندارد حسابداری فعالیت های ساخت و قرارداد های بلند مدت

3 – – ثبت اسناد حسابداری پیمانکاری

4 – شناسایی ذقیق سود جهت شرکت های پیمانکاری

5 – روش های شناسایی در آمد به صورت درصذ پیشرفت کار و کار تکمیل شده

حسابداری شرکت های پیمانکاری و ثبت ارقام :

حسابداری شرکت های پیمانکاری تخصص ماست ، تیم حرفه ای و کار بلد ما در ثبت ارقام مفتخر می باشد ، در حسابداری شرکت های پیمانکاری اعم از حسابداری شرکت های نفتی ، ابنیه ، راه سازی ، سد سازی و … سر بلند بیرون آمده و روزمه نیکی را از خود به جای گذاشته است .

 

ما در ثبت ارقام ( شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری ) خدمات ارزنده ای را به شما سروران گرامی ارائه خواهیم نمود . از جمله خدماتی که ما در ثبت ارقام خدمت شما عزیزان ارائه می نمائیم عبارتند از :

1 – حسابداری بازرگانی

2 – حسابداری پیمانکاری

3 – حسابداری صنعتی

4 – تهیه و ارسال لیست بیمه

5 – تهیه و تنظیم ترازنامه

6 – مشاوره حسابداری ( مشاوره حسابداری تلفنی )

7 – مشاوره حسابداری ( مشاوره مالی )

8 – خدمات حسابداری ( خدمات حسابداری و حسابرسی )

9 – تشکیل پرونده مالیاتی

10 – تشکیل پرونده ارزش افزوده

11 – دفاعیه مالیاتی ( وکیل مالیاتی )

12 – ارسال لیست مالیات حقوق

13 – انجام امور مالی شرکت ها

14 – مشاوره مالیاتی در البرز و دیگر استان های ایران

15 – ارسال صورت معاملات فصلی

16 – ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

17 – تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد ( ارسال اظهارنامه مالیاتی )

18 – ارسال اظهارنامه مغازه

19 – محاسبه مالیات کارت خوان ها و دستگاه پز

20 – تحریر دفاتر قانونی حسابداری

21 – پلمپ دفاتر

22 – ثبت شرکت با مسئولیت محدود

23 – ثبت شرکت سهامی خاص

24 – ثبت تغییرات شرکت

25 – حسابرسی

26 – و …

 

 

کافیست با یک تماس از مشاوره ی کارشناسان و متخصصان زبده و کار بلد ما در ثبت ارقام بهره مند گردید تا با خیالی آسوده و در آرامش خاطر خدمات حسابداری و مالیاتی خود را به ما بسپارید و خود را از دغدغه هایی از این دست رها سازید .

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ