تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد

 

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد كه با نام هاي ديگري هم چون اظهارنامه مالياتي ، اظهارنامه مالياتي عملكرد ، اظهارنامه عملكرد مالياتي ، اظهار نامه ماليات بر در آمد و اظهارنامه ماليات بر عملكرد نيز شناخته مي شود . همان گونه كه مستحضر مي باشيد تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد معمولا يك بار در سال توسط موديان مالياتي تهيه و ارسال مي گردد .

تهيه و تنظيم اظهار نامه عملكرد كاري فوق العاده تخصصي مي باشد و بايد توسط اشخاص خبره و كار بلد صورت پذيرد . پيشرفت علم و تكنولوژي در اين حوزه نيز براي ما ملموس مي باشد ، در گذشته ارسال اظهارنامه ماليات بر عملكرد به صورت دستي صورت مي پذيرفت ،

سالياني مي باشد كه ارسال اظهارنامه عملكرد چه براي اشخاص حقيقي و چه اشخاص حقوقي سيستماتيك گرديده و از طريق اينترنت انجام مي پذيرد .

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد و زمان ارسال آن :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد و ارسال اظهار نامه عملكرد نيز همانند ديگر تكاليف مالياتي زمان خود را دارا مي باشد . مهلت ارسال اظهار نامه عملكرد ( اظهارنامه مالياتي ، اظهارنامه ماليات بر عملكرد ) جهت اشخاص حقوقي حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد مي باشد ،

همچنين مهلت ارسال اظهارنامه مالياتي جهت اشخاص حقيقي تا پايان خرداد ماه سال بعد مي باشد . براي ارسال اظهارنامه مالياتي مودي موظف مي باشد در مهلت تعيين شده به سايت امور مالياتي رجوع نمايد و اظهار نامه ماليات بر در آمد خود را ارسال نمايد .

تهيه و تنظيم اظهار نامه عملكرد و ارسال آن را به روز هاي پاياني نبايد موكول كرد ، بهتر آن است كه كه ارسال اظهار نامه ماليات بر در آمد قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي صورت پذيرد .

 

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد و مهلت اصلاح اظهارنامه عملكرد :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد همانطور كه گفته شد نياز به دقت فراوان دارد ، البته قانون گذار زماني را نيز جهت اصلاح اظهارنامه مالياتي ارسال شده در نظر گرفته است .

بر اساس تبصره ماده 226 حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ارسال اظهار نامه ماليات بر عملكرد در زمان مقرر ( 31 مرداد ماه ) مي توانيم اظهار نامه مالياتي ارسالي را اصلاح و ارسال نماييم .

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد به جهت ارائه كليه اطلاعات مربوط به دارايي ها ، بدهي ها ، سرمايه ، هزينه ها ، و در آمد هاي مودي به همراه اطلاعات كامل مديران ، قراردادها ، ماليات ، سود و زيان و … مي باشد .

تهيه و تنظيم اظهار نامه عملكرد و برگ دعوت اسناد و مدارك :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد و پس از آن ارسال اظهار نامه عملكرد موجب فر آيند هاي ديگري نيز مي گردند و وظايفي را نيز جهت حوزاه مالياتي يجاب مي نمايند . حوزه مالياتي مي بايست ظرف مدت يك سال پس از سر رسيد مهلت ارسال ، برگ تشخيص صادر نمايد ،

البته پيش از آن يك برگ اعلاميه كه به آن برگ دعوت اسناد و مدارك نيز مي گويند ارائه مي دهند و در آن اعلاميه اسناد و مدارك لازم و مورد نياز را ( جهت بررسي و اثبات ميزان ماليات ) از مودي در خواست مي نمايند و پس از رسيدگي برگ تشخيص صادر و به مودي ابلاغ مي نمايند

چنان چه برگ تشخيص صادره از سوي حوزه مالياتي مورد قبول مودي نباشد ، مودي مي تواند ظرف مدت يك ماه به برگ تشخيص صادره اعتراض نمايد .

تهيه و تنظيم اظهار نامه عملكرد و توافق با مميز :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد و پس از آن ارسال اظهار نامه عملكرد ، در نهايت منجر به رسيدگي توسط مميز تعيين شده از جانب حوزه مالياتي مي گردد . در اين هنگام مودي مي تواند با مميز مربوطه به توافق برسد ، در غير اين صورت مي تواند اعتراض رسمي نمايد ،

در اين هنگام ابتدا اعتراض به هيئت حل اختلاف بدوي رفته و بعد از آن به هيئت تجديد نظر خواهد رسيد .

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد تخصص ماست ، تيم خبره و كار بلد ما در ثبت ارقام آماده ارائه كليه خدمات مالي و مالياتي به شما عزيزان مي باشد . كافيست با يك تماس مشكلات مالي و مالياتي خود را با خيالي به ما بسپاريد و از نتيجه آن لذت ببريد .

تهيه و تنظيم اظهار نامه عملكرد و ذكر نكاتي درباره آن :

تهيه و تنظيم اظهارنامه عملكرد حاوي نكاتي مي باشد كه بايد نسبت به آن اشراف و آگاهي كامل داشت كه در ذيل به آن ها اشاره خواهيم نمود :

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ