تشكيل پرونده مالياتي در كرج

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

تشكيل پرونده مالياتي در كرج :

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و ديگر شهرهاي ايران ( ثبت نام الكترونيكي در نظام مالياتي ) جهت اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل امري ضروري مي باشد و به موجب قانون مالياتهاي مستقيم و كليه اصلاحيه هاي بعدي مكلفند نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي كشور اقدام نمايند . تشكيل پرونده مالياتي در كرج ( ثبت ارقام ) با ارائه مشاوره هاي تخصصي مي تواند بهترين ياري دهنده شما در اين امر باشد .

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و عواقب عدم تشكيل پرونده مالياتي :

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و اقصي نقاط ايران امري مهم است . شركتي كه پرونده مالياتي نداشته باشد نمي تواند كد اقتصادي اخذ نمايد و بدون كد اقتصادي نيز نمي تواند فعاليتي داشته باشد و در نتيجه در پايان سال قادر به ارسال اظهارنامه عملكرد نخواهد بود ، به عبارت ديگر چنانچه شركت جهت تشكيل پرونده مالياتي در زمان مقرر اقدام ننمايد به موجب قانون سازمان امور مالياتي كشور مرتكب جرم شده است .

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و زمان انجام آن :

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و ديگر شهرهاي ايران طبق مقررات مربوطه ، طبق قانون شركت ظرف 2 ماه پس از تاسيس مكلف به تشكيل پرونده مالياتي ( ثبت نام الكترونيكي در نظام مالياتي ) و پرداخت حق التمبر ماليات سرمايه مي باشند .

تشكيل پرونده مالياتي در كرج ( ثبت نام الكترونيكي در نظام مالياتي ) و مفهوم آن :

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و ديگر شهرهاي ايران به واقع به آن معناست كه شركت به سازمان  امور مالياتي اعلام مي نمايد كه چنين شركتي تاسيس گرديده و طبق قانون دو در هزار سرمايه شركت را پرداخت نمايد .

در غير اين صورت مشمول جريمه مالياتي دو برابر مبلغ اوليه خواهد شد و يا به عبارت ديگر در صورت عدم تشكيل پرونده مالياتي و پرداخت حق التمبر مالياتي ظرف مدت دو ماه ، به جاي 2 در هزار مبلغي معادل 6 در هزار سرمايه ثبت شده بايد پرداخت نمايد .

این مطلب را مطالعه کنید: مشاوره مالیاتی در کرج

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و تشكيل پرونده ماليات بر ارزش افزوده در كرج :

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و ديگر شهرهاي ايران با نام ثبت ارقام اين آگاهي را به شما عزيزان ميدهد كه شما سروران گرامي پس از تشكيل پرونده مالياتي در كرج و ديگر شهرهاي ايران و رسيدن به مرحله 45 در نظام مالياتي كشور ، مي بايست جهت تشكيل پرونده ماليات بر ارزش افزوده نيز در نزديكترين اداره ارزش افزوده مربوط به حوزه مالياتي خود اقدام فرمائيد .

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

تشكيل پرونده مالياتي در كرج و اقصي نقاط ايران نياز به مداركي دارد كه در ذيل به آن مي پردازيم .

1 – اصل اساسنامه شركت به همراه تصوير آن

2 – اصل آگهي تاسيس به همراه تصوير آن

3 – اصل روزنامه رسمي به همراه تصوير آن

4 – اصل شركت نامه به همراه تصوير آن

5 – اصل اظهارنامه ثبت شركت ها به همراه تصوير آن

6 – اصل آگهي تغييرات به همراه تصوير آن

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج و ادامه مطلب

7 – اصل شناسنامه اعضاء هيئت مديره به همراه تصوير آن

8 – اصل كارت ملي اعضاء هيئت مديره به همراه تصوير آن

9 – كپي فيش تلفن ثابت شركت

10 – كپي سند مالكيت يا اجاره نامه به نام شركت ( اجاره نامه حتما بايد رسمي بوده و داراي كد رهگيري باشد )

11 – اصل گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز ( تائيد شده توسط دفترخانه اسناد رسمي )

12 – تكميل دفترچه مشخصات شناسايي شركت كه توسط حوزه مالياتي كه در آن تشكيل پرونده مالياتي انجام مي دهيد به شما تحويل داده مي شود .

13 – اصل فيش واريزي 2 در هزار مربوط به سرمايه اوليه شركت ( واريز در بانك ملي بايد صورت پذيرد )

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج و مشاوره مالياتي در كرج با نام ثبت ارقام با بهره مندي از افرادي زبده و كاربلد آماده انجام هر گونه خدمات مالي در كرج و ديگر شهرهاي ايران جهت شما سروران گرامي مي باشد . با يك تماس از خدمات ارزنده ما بهره مند شويد .

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ