اظهارنامه مالیاتی در کرج

اظهارنامه مالیاتی در کرج

اظهارنامه مالیاتی در چه تاریخی باید ارسال گردد؟

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی در کرج اشخاص حقیقی حداکثر تا ۳۱ خرداد و اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی حداکثر تا ۳۱ تیر ماه  می‌باشد نکته مورد توجه در خصوص سال مالی اشخاص حقوقی این می‌باشد که اگر سال مالی یک شرکت در اساسنامه یا سال مالیاتی رسمی متفاوت باشد در اینجا اولویت با سال مالی ثبت شده در اساسنامه می‌باشد که شرکت موظف است حداکثر تا ۴ ماه پس از اتمام سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نمایید و همچنین طبق ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم امکان اصلاح اشتباهات تا ۳۰ روز پس از تاریخ انقضا اظهارنامه مالیاتی وجود دارد.

در چه مواقعی اظهارنامه مالیاتی نیز باید صفر ارسال گردد؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت اولیه شرکت ، مؤسسه ، فروشگاه و تعاونی می‌بایست اظهارنامه خود را ارسال نمایند حتی در صورتی که هیچگونه فعالیت مالی در سال مالی خود نداشته باشد می‌بایست اظهارنامه مالیاتی خود را صفر ارسال نماید در صورت ارسال ننمودن اظهارنامه مرتکب جرائم مالیاتی می‌گردد.

جرائم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی:

طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی جریمه غیرقابل بخشودگی ۳۰ درصد مالیات متعلقه و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) جریمه غیرقابل بخشودگی ۱۰ درصد مالیات متعلقه می‌باشد.

زمان رسیدگی اظهارنامه مالیاتی در کرج :

طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر یکسال پس از انقضای تاریخ اظهارنامه، اظهارنامه مالیاتی مودی را نیز رسیدگی نماید و درصورت مدت زمان تعیین شده برگ تشخیص صادر نگردد و یا پس از ۳ ماه از تاریخ انقضا تاریخ یکساله برگه تشخیص صادر نگردد اظهارنامه مالیاتی نیز قطعی تلقی می‌گردد.

شرکت ثبت ارقام با توجه به سابقه درخشان و کارمندانی مجرب توانسته رضایت تمامی مشتری های خود را جلب کند. شما برای اظهارنامه مالیاتی در کرج می‌توایند از طریق صفحه تماس با ما، با ما در ارتباط باشید.

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ