استانداردهای حسابداری 5 تا 10

استانداردهای حسابداری 5 تا 10

استانداردهای حسابداری 5 تا 10

استاندار حسابداری 5تا 10 که در مقاله های فبلی استانداردهای حسابداری 1 تا 4 را بررسی نمودیم که جهت مطالعه نیز میتوانید وارد سایت ثبت ارقام شده و مطالعه بفرمایید ، بحث استانداردهای حسابداری بسیار شیرین بوده و اطلاعات مفیدی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری به جهت تصمیم گیری به ما می دهد .

 

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و استاندار شماره 5 :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و اینکه استانداردهای حسابداری ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ، این استاندارد در تیر ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسید و جایگزین همین استاندارد که در تاریخ 1379 تصویب گردیده بود شد .

استاندارد حسابداری رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ 1385/01/01 و پس از آن آغاز می گردد لازم الاجرا می باشد .

هر کدام از استانداردهای حسابداری هدفی را دنبال می کنند ، هدف از از استاندارد نیز مشخص نمودن مواردی می باشد که صورت های مالی جهت رویداد های پس از از تاریخ ترازنامه تعدیل می گردد ،

و نیز افشای اطلاعات در مورد رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه لغایت تاریخ تایید صورت های مالی .

طبق این استاندارد ، باید توجه داشت در صورتی که اتفاقات و رویداد های پس از تاریخ ترازنامه بیانگر نا مناسب بودن به کار گیری فرض تداوم فعالیت باشد ، بنگاه اقتصادی مجاز به تهیه صورت های مالی خود بر مبنای تداوم فعالیت نمی باشد .

 

استانداردهای حسابداری 5 تا 10
استانداردهای حسابداری 5 تا 10 ، گزارش عملکرد مالی :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و اینکه مقصود استاندارد حسابداری گزارش عملکرد مالی ، الزام کردن واحد های تجاری به منعکس نمودن بارز بعضی از عنصر های عملکرد مالی می باشد ، تا استفاده کننده گان درک بهتری از عملکرد مالی واحد تجاری داشته باشند ،

تا بتوانند مبنایی جهت ارزیابی نمودن عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی واحد تجاری داشته باشند .

 

 

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 ، حسابداری مخارج تحقیق و توسعه :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 ، استاندارد حسابداری هزینه های تحقیق و توسعه که به استاندارد شماره 7 نیز شناخته می شد ، حذف گردیده و با استاندارد شماره 17 به نام استاندارد دارایی های نامشهود ادغام گردیده است .

 

این مطلب را مطالعه کنید: استاندارد های حسابداری

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و استاندار شماره 8 :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 ، استاندارد حسابداری شماره 8 که به نام استاندارد موجودی مواد و کالا شناخته می شود ، تشکیل دهنده بخش قابل توجهی از دارایی های اکثر واحد های تجاری می باشد .

لذا ، ارزش یابی و منعکس نمودن موجودی مواد و کالا ، می تواند اثر و اهمیت به سزایی را در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری داشته باشد .

 

 

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و استاندارد شماره 9 :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 ، استاندارد شماره 9 به نام استاندارد پیمان های بلند مدت شناخته می شود .

هدف از این استاندارد ، تجویز نحوه حسابداری درآمد ها و هزینه های در ارتباط با پیمان های بلند مدت ، در صورت های مالی پیمانکار می باشد .

همان گونه که از نام پیمان های بلند مدت پیداست ، تاریخ شروع و پایان پیمان معمولا در دوره های مالی متفاوتی قرار می گیرد .

در نتیجه ، مسئله مهم و اصلی در حسابداری پیمان های بلند مدت ، اختصاص دادن درآمد ها و هزینه های پیمان به دوره هایی می باشد که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می گردد .

این استاندارد معیار های شناخت درج گردیده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی را به جهت مشخص نمودن زمان تشخیص در آمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام سود و زیان به کار می گیرد و راه و روش هایی را جهت عمل نمودن به این معیار ها ارائه می نماید .

البته از سال 1402 استاندارد شماره 43 به نام در آمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان ، جایگزین استانداردهای حسابداری 3 و 9 و 29 گردیده و لازم الاجرا خواهد بود .

این مطلب را مطالعه کنید: خدمات حسابداری و مالیاتی

 

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و استاندارد شماره 10 :

استانداردهای حسابداری 5 تا 10 و در نهایت هدف استاندارد کمک های بلا عوض دولت ، حسابداری انواع کمک های دولت می باشد .

الزامات این استاندارد حتی می تواند به عنوان بهترین الگو جهت حسابداری کمک های بلا عوض و دیگر شکل های کمک های دریافتی از منابع غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button
×

سلام به سایت ما خوش آمدید:

× واتساپ