مشاوره مالیاتی در کرج

مشاوره مالیاتی در کرج

مشاوره مالیاتی در کرج

 

چرا شرکتها باید مشاوره مالیاتی داشته باشند و مزایای داشتن مشاور مالیاتی چیست

– مشاور مالیاتی به دلیل داشتن دانش ، مهارت و تجربه و تسلط کامل بر قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده ، قانون تجارت و بیمه و سایر قوانین، همچنین استاندارد های حسابداری برای تمامی مودیان مالیاتی ثمر بخش می باشد. چرا که مودی به دلیل عدم تسلط به قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری ممکن است مرتکب جرائم مالیاتی و اشتباهات حسابداری گردد، که اطمینان از قانونی بودن فعالیت مودی یکی از وظایف اصلی مشاور مالیاتی می باشد.

از دیگر مزایای داشتن مشاور مالیاتی به حداقل رساندن مالیات با رعایت کامل قوانین مالیاتهای مستقیم می باشد.

وظایف اصلی مشاوره مالیاتی چیست

  • نظارت بر فعالیت مالی شرکت در جهت قانونی بودن مدارک
  • آگاه سازی مدیران با قوانین مالیاتی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • ارائه مشاوره مالیاتی جهت حل پرونده مالیاتی مودی(تهیه دفاعیه مالیاتی)
  • ارائه مشاوره مالیاتی در راستای تنظیم قرارداد و صورتهای مالی
خدمات ما
شبکه های اجتماعی
Telegram
WhatsApp
فهرست