مقالات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خدمات حسابداری در کرج

مزایا داشتن یک حسابدار حرفه ای

هنگامی که شرکت خود را به راه می‌اندازید مهم‌ ترین مسئله برایتان خرج نکردن پول اضافه است. به لطف محدودیت‌ های مالی، بسیاری از مدیران کسب و کارهای کوچک و صاحبان استارت ‌آپ اغلب حسابداران را به شکل کارمند گران و لوکس می‌بینند و معتقدند که خودشان دانش پر کردن مدارک و کاغذ بازی‌ های لازم را می‌دانند.

اما استخدام نکردن یک حسابدار می‌تواند اغلب یک اشتباه گران باشد.

یک حسابدار خوب خدمات بسیار بیشتر از پر کردن فرم‌ ها ارائه می‌کند ؛ آنها می‌توانند مشاوره تخصصی  به شما بدهند ، به رشد کسب و کارتان کمک کنند ، از گرفتار شدن در اداره مالیاتی جلوگیری کرده و باعث صرفه ‌جویی در مالیات شوند.

مدیریت مدرن، نیاز به اهداف جدید از حسابداری مدیریت دارد تا به مدیران در تجزیه وتحلیل استراتژیک کمک نماید، برای اطمینان از سودمندی حسابداری مدیریت در فرآیند مدیریتی سازمان، لازم است حسابداری مدیریت به اهداف و استراتژی شرکت در دراز مدت نزدیک شود. حسابداری مدیریت استراتژیک می‌تواند به عنوان فرآیند شناسایی، جمع آوری، انتخاب و تجزیه و تحلیل داده‌های حسابداری برای کمک به تیم مدیریت برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و ارزیابی اثربخشی سازمانی، مفید و مثر ثمر واقع گردد. بنابراین حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزهای را هدایت می‌کند و ارزش‌های مالی را که برای به دست آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند. حسابداری مدیریت با ارائه سیستم‌های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک‌های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع مالی، در راه کسب موفقیت سازمان ها می‌تواند موثر واقع گردد و همچنین در اتخاذ بهترین تصمیمات موثر واقع گردد لذا با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید آمدهاند و به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی با توجه به محدودیت‌های منابع مالی در شرایط فعلی اقتصادی جهانی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیشبینی و پاسخگویی در برابر آنها را در خود ایجاد کنند. توان مالی به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها همواره نقش تاثیرگذاری را در استراتژی‌های کلان سازمان ایفا کرده است. بدین منظور سازمان‌ها بایستی با توجه به شرایط محیطی، ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسب‌ترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد لذا این همان نقش نقش حسابداری مدیریت استراتژیک درتصمیم‌گیری بهینه می‌باشد